Naton DIANA-innovaatiokiihdyttämö julkisti haastekilpailunsa teknologiateemat startup- ja pk-yrityksille

Uutiset, Lehdistötiedote

Naton DIANA-innovaatiokiihdyttämö on valinnut vuoden 2024 haastekilpailuun seuraavat teknologiateemat: energia; data ja tietoturvallisuus; tunnistus ja valvonta; terveys ja toimintakyky sekä kriittinen infrastruktuuri ja logistiikka. DIANA valitsee kiihdyttämöohjelmaansa pääsevät yritykset haastekilpailun kautta. Hakuprosessiin on nyt ensimmäistä kertaa tarjolla konkreettista tukea Suomesta käsin. Tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monen suomalaisen yrityksen pääsy ohjelmaan.

Naton DIANA-innovaatiokiihdyttämön (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) tehtävänä on tunnistaa puolustus- ja turvallisuussektorin kohtaamia haasteita ja etsiä niihin teknologiaratkaisuja yhdessä yritysten kanssa. DIANA-ohjelma on tarkoitettu startup- ja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää sekä puolustus- että siviilimarkkinoille soveltuvaa kaksoiskäyttöteknologiaa sekä siihen liittyviä tuotteita ja palveluja.  

”DIANA-ohjelma tarjoaa kipeästi kaivatun tuen startup- ja pk-yrityksille, joiden ratkaisuilla on mahdollista palvella puolustussektoria mielekkäällä tavalla. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään puolustuspuolen toimijoiden tarpeita ja rakentaa siltoja yhteistyöhön. Erityisen hienoa on, että ohjelma ohjaa valitut yritykset parhaimpien kansainvälisten verkostojen äärelle”, toteaa VTT LaunchPad -innovaatiokiihdyttämön johtaja Lotta Partanen.

Haastekilpailussa on viisi teknologista teema-aluetta, joihin haetaan uusia ratkaisuja. Hakuaika on 1.7.– 9.8.2024. Hakuajan päätyttyä DIANA kutsuu osan hakeneista yrityksistä esittelemään ehdotuksensa, ja valitsee niistä kiihdytysohjelmaan osallistuvat yritykset.  

Ohjelmaan valitut yritykset saavat puoli vuotta kestävän maksuttoman liiketoiminnan kiihdytysohjelman ja 100 000 euron avustuksen. Osa kiihdytysohjelman käyneistä yrityksistä voi saada mahdollisuuden osallistua toiseen kuuden kuukauden yrityskohtaiseen valmennusohjelmaan sekä 300 000 euron lisätuen. 

DIANAn teemat vuoden 2024 haastekilpailuun

Avaruus, kestävyys ja ympäristöystävällisyys ovat alateemoja, jotka ovat mukana kaikissa viidessä haasteessa.  

 • Energia (Energy & Power): Haastekilpailun kautta haetaan yrityksiä parantamaan energian- ja sähköntuotannon häiriönsietokykyä, varastointia ja työntövoimaa.  
 • Data ja tietoturvallisuus (Data & Information Security): DIANA etsii teknologiaratkaisuja, jotka helpottavat tiedon tuottamista, hyödyntämistä, jakelua ja suojaamista erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi avaruudessa.  
 • Tunnistus ja valvonta (Sensing & Surveillance): DIANA laajentaa viime vuonna käynnistämänsä haasteen kaikkialle: maahan, meriin, ilmatilaan, avaruuteen ja tietoverkkoihin.  
 • Terveys ja toimintakyky (Human Health & Performance): Haasteen kautta DIANA etsii ratkaisuja, jotka lisäävät ymmärrystä ihmisten fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja parantavat ihmisten toimintakykyä erilaisissa ympäristöissä, muun muassa avaruudessa.
 • Kriittinen infrastruktuuri ja logistiikka (Critical Infrastructure & Logistics): Haaste liittyy kriittisen kansallisen ja kansainvälisen infrastruktuurin sekä globaalien toimitusketjujen turvalliseen ja luotettavaan toimintaan.

Ensimmäisen vuonna 2023 toteutetun haastekilpailun teemoja olivat: Energiakestävyys, turvallinen tiedon jakaminen sekä tunnistus & valvonta. DIANA valitsi 1300 hakemuksesta kiihdyttämöohjelmaan 44 yritystä 19 maasta. Niistä yksi on suomalainen GIM Robotics, joka pääsi mukaan Tallinnassa toimivaan DIANA-kiihdyttämöön. 

Hakuprosessiin on ensi kertaa tarjolla konkreettista tukea Suomesta

VTT sparraa yhdessä kumppaneidensa kanssa suomalaisia startup- ja pk-yrityksiä menestymään Naton DIANA-innovaatiokiihdyttämön haastekilpailussa. Yrityksiä sparraavat VTT:n lisäksi Business Finland, Tesi, FiBAN, DDE (Digital Defence Ecosystem) ja Define. Toukokuussa järjestettyyn informaatiotilaisuuteen osallistui noin 250 yritystä.

Espoon Otaniemessä järjestetään 31.7. DIANA-kiihdyttämöön pyrkiville yrityksille sparraustapahtuma, johon on erillinen haku. Valitut yritykset saavat palautetta hakemuksestaan puolustusalan ammattilaisilta sekä liike-elämän ja teknologia-alan mentoreilta.

DIANA järjestää myös virtuaalisia webinaareja, joissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä haku- ja arviointiprosessista.

Lue lisää sparraustapahtumasta
 

DIANA lyhyesti

 • Nato perusti DIANAn auttamaan sellaisten kaksoiskäyttöteknologioiden kehitystä, jotka vastaavat turvallisuuden ja puolustuksen haasteisiin. DIANA tukee yrityksiä, jotka työskentelevät jäsenmaiden määrittelemien avainalojen ratkaisujen parissa.

 • Vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin Nato tunnistaa, kehittää ja ottaa käyttöön nousevia ja disruptiivisia kaksoiskäyttöteknologioita.

 • DIANA on Naton innovaatiokiihdyttämö, joka kokoaa jäsenvaltioiden innovaattoreita tukemaan Naton teknologista johtoasemaa, puolustamaan sen miljardia kansalaista sekä ylläpitämään rauhaa ja turvallisuutta.

 • DIANA tarjoaa yrityksille koulutuksia, rahoitusta, kaupallista neuvontaa, testausmahdollisuuksia sekä pääsyn puolustusalan asiantuntemukseen ja sijoittajiin. 

 • Ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät kaksoiskäyttöteknologioita merkittäviin puolustus- ja resilienssihaasteisiin.

 • DIANA tarjoaa yrityksille resursseja, verkostoja ja opastusta syvien teknologioiden kehittämiseen kriittisten puolustus- ja turvallisuushaasteiden ratkaisemiseksi. 

 • VTT fasilitoi DIANA-kiihdyttämöä ja sen testikeskuksia Suomessa.  


Lisätietoa haastekilpailusta: https://www.diana.nato.int/challenges.html

 

Jaa
Lotta Partanen
Lotta Partanen
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.