Miten saamme tavarat kotiin tulevaisuudessa? Neljä tarinaa kuluttajista vuonna 2030

Artikkelit
Pauli Komonen,
Minna Halonen

Verkkokaupan kasvu, digitalisaatio, uudet logistiset ratkaisut, vertais- ja alustatalous sekä kuluttajakäyttäytymisen trendit muokkaavat jakelujärjestelmää 2020-luvulla. Järjestimme marraskuussa 2019 Open Mode -hankkeen työpajan, jossa VTT:n tutkijat ja kuluttajajakelun ammattilaiset visioivat millainen kuluttajajakelujärjestelmä voisi olla vuonna 2030. Työn tuloksena esittelemme neljä tarinaa tulevaisuuden kuluttajista.

Janna - Elämäntavan optimoija

Janna on 39-vuotias kahden lapsen äiti, joka tekee kansainvälistä asiantuntijatyötä. Hän elää Tavarat joustavasti mistä vain -skenaariossa, jossa tavarat toimitetaan dynaamisesti ja joustavasti kuluttajan sijainnin mukaan. Janna ei halua käyttää yhtään ylimääräistä aikaa ostosten tekoon, niiden noutamiseen tai kuljettamiseen paikasta toiseen.

Lue lisää Jannasta ja hänen elämäänsä taustoittavasta skenaariosta.

Kuvituskuva naisesta, jota ympäröi hänen kiinnostuksenkohteitaan.

Markku - Kotipalveluiden suurkuluttaja

Markku on kerrostalossa asuva 76-vuotias eläkeläinen. Hän elää Kaikki tavarat kotiin -skenaariossa, jossa julkisen talouden säästöjen, väestön ikääntymisen ja teknologisen kehityksen vuoksi valtaosa ikäihmisten palveluista tuodaan suoraan kotiin. Markulle tämä tarkoittaa esimerkiksi päivittäistavaratoimituksia, terveydenhuoltoa ja erilaisia kodin huoltotoimenpiteitä. 

Lue lisää Markusta ja hänen elämäänsä taustoittavasta skenaariosta.

Kuvituskuva seniorimiehestä, joka liikkuu kaupunkirympäristössä.

Sofia - Elämyksistä nauttiva digipaastoaja

Sofia on korkeasti koulutettu 28-vuotias, joka elää Kivijalkakaupan ja paikallisen tuotannon renessanssi -skenaariossa. Sofia on tottunut tilaamaan tavaroita ja palveluita verkkokaupoista, mutta on kyllästynyt toimituksiin liittyviin haasteisiin sekä asiointiin digitaalisessa ympäristössä. Verkko-ostaminen on myös ohjannut Sofian tekemään hankintoja, jotka ovat edullisia, mutta liian usein heikkolaatuisia.

Lue lisää Sofiasta ja hänen elämäänsä taustoittavasta skenaariosta.

Kuvituskuva naisesta, joka liikkuu kaupunkirympäristössä.

Karo: Yhteisöaktiivi maaseudulta

47-vuotias Karo asuu perheensä kanssa maaseudun rauhassa, mutta kuitenkin kohtuullisen lähellä kaupunkia. Karo elää skenaariossa, jossa Yksi iso toimija dominoi markkinoita. Karon kylä on liittynyt markkinajohtaja ”Aladdinin” verkostoon. Kyläläiset tekevät päivittäistavaroiden ja muiden kulutushyödykkeiden yhteistilauksia, jotka toimitetaan keskitetysti kylän noutopisteelle kyläläisten noudettavaksi.

Lue lisää Karosta ja hänen elämäänsä taustoittavasta skenaariosta.
 

Kuvituskuva henkilöstä, joka asuu maaseudulla.

Mitä sitten?

Tulevaisuuden kuluttajien laajemmat skenaariokuvaukset löydät Towards a consumer-centric last-mile ecosystem: Roadmap 2020-2035 -tiekartasta.

Tulevaisuuskuvausten tarkoitus on herättää keskustelua kuluttajajakelun tulevaisuudesta ja tuoda joustavuutta yritysten strategisten valintojen tekoon.

Open Mode -hankkeessa jatkamme kuluttajajakelun tulevaisuuden tarkastelua laatimalla kansallisen kuluttajajakelun ekosysteemitiekartan vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

Open Mode on uraauurtava hanke, jonka tavoitteena on luoda Suomeen toimialat ylittävä ekosysteemi, edistää teknologioiden ja liiketoimintamallien luomista sekä siihen liittyvää osaamista, sekä sitä kautta luoda vahva pohja viennille ja kansainvälistymiselle. Visiona on nähdä Suomi asiakaskeskeisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien edelläkävijänä ja menestyksekkäänä vientimaana vuonna 2025.

VTT:n koordinoimassa Open Mode-hankkeessa ovat mukana eNexus, Hakonen ja OGOship sekä tutkimuspartnerina Helsingin yliopisto. Rahoittajana on Business Finland.

Skenaariokuvitukset on tehnyt kuvittaja Ilona Partanen.
 

Jaa
Pauli Komonen
Pauli Komonen
Minna Halonen
Minna Halonen
Research Scientist