Metsien hiilensidonta palveluiksi VTT:n johtamassa hankkeessa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT johtaa joulukuussa 2018 käynnistynyttä Forest Flux EU-hanketta, jossa luodaan kaupallisia palveluita metsien hiilivaraston ja hiilen sitomisen arviointiin. Palvelut perustuvat eurooppalaisen Copernicus-ohjelman Sentinel-2 -satelliittikuvien tietokonetulkintaan. Globaalin palvelun asiakkaita ovat esimerkiksi metsäyhtiöt, viranomaiset ja kansalaisjärjestöt.

Satelliittikuvat jalostetaan VTT:n ylläpitämässä pilvipalvelualustassa puuston biomassaa ja hiilen sidontaa kuvaaviksi karttatuotteiksi. Tulkinnan apuna käytetään maastomittauksia, joiden avulla pystytään arvioimaan laskettujen karttojen luotettavuus. Tuotteet voidaan myös jakaa pilvipalvelun kautta asiakkaille. Palveluiden käyttäjien ei tarvitse siirrellä suuria datamääriä, sillä kuvat ovat valmiina pilvipalvelussa. Vähän tallennustilaa vaativat, valmiit tulokset voidaan sitten ladata omiin tietokoneisiin nopeasti.

"Kyseessä on uusi tuote, sillä Forest Fluxissa kehitettävää palvelukokonaisuutta laskenta-alustoineen ja karttatuotteineen ei ole ollut ennen tarjolla. Palvelusta saatavat metsävara- ja hiilitiedot voidaan yhdistää valittujen käyttäjien päätöksentekoprosessiin. Verkkopohjaisia palveluitamme tarjotaan asiakkaille myös ilman maantieteellisiä rajoituksia", kertoo Forest Flux hankkeen koordinaattori, tutkimusprofessori Tuomas Häme.

Sentinel-2 -satelliitit kuvaavat maapalloa samasta kohdasta viiden päivän välein, mikä takaa usean pilvettömän kuvan saamisen joka vuosi useimmista maapallon kolkista Suomi mukaan lukien. Hiiliarviot voidaan siis laskea vuosittain. Kuvien erotuskyky on kymmenen metriä ja ne saadaan hankkeen käyttöön Euroopan avaruusjärjestö ESAlta.

Forest Flux pohjaa aiempaan VTT:n johtamaan North State -EU-hankkeeseen, jossa kehitettiin nyt hyödynnettävät analysointimenetelmät. Forest Flux -hankkeessa ovat VTT:n lisäksi mukana Helsingin yliopisto, Simosol Oy, UNIQUE Forestry and Land Use GmbH (Saksa), Instituto Superior de Agronomia (Portugali) ja Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (Romania). Hankkeen kokonaisbudjetti on runsaat kaksi miljoonaa.

VTT on myös mukana valmistelemassa hanketta, jossa tavoitteena on tarjota ilmaisia, satelliittikuviin perustuvia työkaluja metsävara- ja hiiliarvioihin. Tämäkin hanke käyttää samaa pilvipalvelualustaa kuin Forest Flux.

 

Jaa