Merkittävät suomalaisyritykset sitoutuvat vesivastuuseen

Uutiset, Lehdistötiedote

Suomalaisilla yrityksillä on tärkeä rooli vesihaasteiden ratkaisussa. Maailman vesipäivänä 22.3.2018 merkittävät suomalaisyritykset julkistivat vesivastuusitoumuksensa, joissa ne sitoutuvat tunnistamaan vesiriskinsä, minimoimaan vaikutuksensa veteen sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Veden niukkuuden ja saastumisen kaltaiset globaalit vesihaasteet koskettavat myös suomalaisia, sillä kulutuksemme vesijalanjäljestä lähes puolet jää maamme rajojen ulkopuolelle. Myös monien suomalaisyritysten toiminta tai niiden hankinta- ja arvoketjut ylettyvät vesikriiseistä kärsiville alueille, joten vastuu on yhteinen.

– On erittäin hienoa, että suomalaisyritykset kaikilta merkittävimmiltä sektoreilta ovat alkaneet kiinnittää huomioita veden käyttöönsä ja sen vastuullisuuteen. Globaaleja vesihaasteita ei voida ratkaista ilman yrityksiä, sanoo Vesivastuusitoumuksen koordinaattori Suvi Sojamo Aalto-yliopistosta.
 

Vesivastuu tärkeää eri toimialoille

Suomalaisyrityksistä Fazer, Finlayson, Metsäteollisuus ry ja UPM julkistivat ensimmäisinä vesivastuusitoumuksensa. 

Maatalous ja teollisuus kuluttavat eniten vettä globaalisti, ja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa teollisuuden osuus on selvästi suurempi kuin kotitalouksien.

Fazer sitoutuu vesivastuullisuuteen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Suomessa.

– Fazerin sitoumuksen tavoitteena on tunnistaa paremmin nykyiseen vedenkäyttöömme liittyvät riskit kehityskohteiden löytämiseksi sekä ymmärtää vesivaikutuksemme koko arvoketjussamme, sanoo Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaa.

​Metsäteollisuudelle vesi on elintärkeää niin puun kasvussa kuin tuotantotekijänä. 

– Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n Biofore-strategiaa ja tapaa toimia, ja se on meille myös kilpailuetu. UN Global Compact CEO Water Mandate -aloitteen allekirjoittajana noudatamme vastuulliseen vedenkäytön periaatteita ja pyrimme jatkuvasti edistämään kestävää, taloudellista ja sosiaalisesti hyväksyttävää veden käyttöä, toteaa UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren

Metsäteollisuus ry sitoutuu vesistövaikutusten vähentämiseen myös toimialana. Ympäristöasiantuntija Maija Heikkisen mukaan vesivastuusitoumuksen tekeminen toimii luonnollisena jatkumona teollisuuden pitkäjänteiselle työlle vesiensuojelussa. 

Tekstiili- ja muotiteollisuudelle tuotannon vesiriippuvuus ja vesistövaikutukset ovat suuri haaste.

​– Vesi on liiketoiminnallemme tärkeää, sillä tuotteidemme valmistuksessa käytetään paljon vettä puuvillan kasvatuksesta lopputuotteen valmistukseen. Sitoumuksen avulla pyrimme tunnistamaan, mitä vaikutuksia toiminnallamme on eri alueilla ja mitä voimme pienenäkin toimijana tehdä vesivastuullisuutemme eteen, sanoo sitoumuksen ensimmäisenä alan suomalaisena yrityksenä tekevän Finlaysonin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala.


​Suomalainen sitoumusaloite toimii kansainvälisenä esimerkkinä

Vesivastuusitoumuksen ovat perustaneet Aalto-yliopistoLuonnonvarakeskus (Luke), Teknologian tutkimuskeskus VTTmaa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö ja WWF Suomi tukeakseen yritysten vesivastuullisuuden kehittämistä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

– Suomi on tunnettu maailmalla kyvystään loihtia rajat ylittäviä kestävän kehityksen toimintamalleja. Vaikuttavuus tulee yhteistyöstä, johon Suomen kestävän kehityksen toimikunta kannustaa ja jonka yhteiskuntasitoumus mahdollistaa. Vesivastuusitoumus on erinomainen esimerkki suomalaisten toimijoiden laaja-alaisesta sitoutumisesta globaalien vesihaasteiden ratkaisuun, Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom sanoo. 

Ulkoministeriö on nostanut vesivastuusitoumuksen esille yhtenä YK:n veden vuosikymmentä 2018–2028 tukevista Suomen aloitteista. – Vesivastuusitoumus on loistava väline erilaisten toimijoiden yhteistyölle Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi", sanoo kehityspoliittisen osaston päällikkö Satu Santala ulkoministeriöstä. 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.