Korona toi kotiinkuljetusten buumin

Blogit
Kaisa Vehmas

Verkkokaupan suosio on kasvanut viime vuosina hurjaa vauhtia. Vuosi 2020 oli korona-pandemian takia varsinaista kotiinkuljetusten buumia. Open Mode -hankkeessa mukana olleet logistiikkayritykset ovat olleet kiireisiä kuljetusten lisäännyttyä räjähdysmäisesti. Me tutkijat puolestaan kurkkasimme jo ennen pandemian ilmaantumista kuluttajien näkemyksiin ja toiveisiin. Halusimme ymmärtää paremmin kuluttajien toiveita kotiinkuljetuksille. Miten koronakriisi on tähän vaikuttanut?

Kotiinkuljetuksen aikaikkunan tarkkuudella merkittävä vaikutus palvelun käyttöön

Tutkimus toteutettiin ryhmäkeskusteluina eri ikäisten pääkaupunkiseudulla asuvien kuluttajien kanssa. Laadulliseen tutkimukseen osallistui 21 kuluttajaa. Erityisesti kuluttajat suosivat painavien ja hankalasti kuljetettavien tavaroiden kotiinkuljetusta. Myös pienet, postiluukusta mahtuvat tavarat tilataan mielellään suoraan kotiin. Keskikokoiset paketit haetaan mieluiten itse postista tai pakettiautomaatista. Kuluttajan ikä ja perhetilanne vaikuttavat siihen, miten kotiinkuljetuksiin suhtaudutaan. Esimerkiksi pienten lasten vanhemmat tilaavat mielellään ostoksensa suoraan kotiovelle, jos kuljetuksen hinta tuntuu sopivalta suhteessa ostosten hintaan.

Keskeistä kotiinkuljetuksissa on toimituksen aikaikkuna. Kuluttajille aikaikkunan tarkkuus ja mahdollisuus vaikuttaa toimituksen ajankohtaan lisäävät kotiinkuljetusten käyttöä. Suosittuja ja paljon kiitosta saaneita ovat myös erilaiset sovellukset, jossa aikaikkunaa kavennetaan saapumispäivänä. Kuljetuksen seuraaminen voi olla jopa hupia lapsille! Toisaalta, jos aikaikkuna on pieni, tuo se haastetta kuljetuksista vastaaville yrityksille ja tekee kuljetuksesta kallista.

Uudenlaisia lisäarvopalveluja kotiinkuljetuksen yhteyteen

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti niin monet yritykset kuin kuluttajatkin pohtivat sitä, voitaisiinko kuljetusta hyödyntää myös toiseen suuntaan. Jos kuljetusyhtiö tuodessaan jotain veisi myös jotain mennessään? Tästä esimerkkinä voisi olla kierrätykseen menevät materiaalit tai online kirpputorilla myyty tuote kuljetukseen. Tällainen palvelu kiinnostaa kuluttajia, ja pohdinnassa oli, että kenties se voisi kuulua myös kotitalousvähennyksen piiriin. 

Kotiinkuljetusten yhteydessä kuljetusyhtiöt voisivat tarjota myös muita pieniä lisäpalveluja, jotka eivät vaadi erityistä ammattitaitoa tai paljoa aikaa. Tästä esimerkkinä voisivat olla asennuspalvelut, lumityöt, ruokaostosten lajittelu kaappiin tai jopa harvemmin tarvittavien tavaroiden lainaus. Tällainen yhä monimuotoisempien palveluiden mahdollistaminen vaatii yrityksiltä yhteistyötä ja rohkeutta kokeilla erilaisia liiketoimintamalleja.

Kuluttajien maksuvalmius vaihtelee paljon. Kuljetuksissa vastakkain ovat aika ja vaiva vastaan helppous, ja paljonko siitä ollaan valmiita maksamaan. Toinen iso tekijä on se, että vahva ”tee se itse” -kulttuuri suosii omatoimisuutta. 

Koronakriisi lisäsi verkko-ostamista ja kotiinkuljetuksia

Koronakriisi on vaikuttanut kuluttamiseen ja palveluiden käyttöön. VTT:llä toteutettiin syksyn 2020 aikana laadullinen tutkimus, jossa selvitettiin pandemian vaikutuksia kuluttajien elämän eri osa-alueisiin. Tutkimukseen osallistui 27 eri ikäistä suomalaista kolmen kuukauden ajan. Kuluttajat kertoivat, että mm. etätyön ja toisaalta taloudellisten haasteiden takia rahaa on kulunut vähemmän työvaatteisiin kuin normaalisti, mutta vapaa-ajan ja ulkovaatteiden käyttö on lisääntynyt. Myös ruokakulut ovat kasvaneet, ihmiset ovat ostaneet vapaa-ajan tarvikkeita kuten kirjoja ja urheiluvälineitä, sekä remontointi- ja sisustustuotteita. Lomamatkojen ja muiden tapahtumien puuttuessa rahaa on enemmän käytettävissä arjen tarpeisiin. 

Yleisesti ostoksia on tehty enemmän verkkokaupoista. Joillekin verkkokaupoissa vierailuista on tullut ajanvietettä, kun taas toiset kertoivat heräteostosten vähentyneen. Eräs osallistuja kertoikin, että ”Kotiinkuljetuspalvelut kiinnostavat nyt enemmän.” Erityisesti kiinnostus ruoan keräys- ja kotiinkuljetuspalveluita kohtaan on noussut: ”Ruoan kotiinkuljetuspalvelut, ja varmasti myös kauppojen keräyspalvelut, ovat olleet todella hyödyllisiä korona-aikana.”

 

Kirjoittajat:
Kaisa Vehmas, VTT
Minna Lammi, Helsingin Yliopisto
Maria Antikainen, VTT

Jaa
Kaisa Vehmas
Kaisa Vehmas
Senior Specialist