Konkari näkee VTT:n ja tutkimuksen tulevaisuuden kirkkaana

Artikkelit

VTT on muovannut ympäröivää maailmaa jo 80 vuoden ajan ja Seppo Viinikainen on ollut osana muutosta lähes puolet koko taipaleesta. Viinikaisen 35-vuotinen ura kertoo siitä, miten VTT:llä voi edetä tehtävästä toiseen, kun löytyy into ja taito uudistua organisaation mukana. Samaan aikaan sisältyy myös huima yli 30 itsenäisen laboratorion matka yhdeksi VTT:ksi.

”Työni alkoi jätteiden energiakäyttöön liittyvästä tutkimuksesta”, Seppo Viinikainen kertoo. VTT:n Jyväskylän toimipiste oli aloittanut toimintansa 1980, ja nuori tutkija siirtyi sinne teollisuudesta 1987. Jyväskylässä painopiste oli kotimaisissa polttoaineissa ja niiden ympäristövaikutuksissa, ja se laajeni Sepon uran alkuvuosina metsäsektorille. Ajurina olivat teollisuuden tarpeet.

Asiakasyritykselle yhteistyö antoi useiden vuosien ajan tutkimuksellista tukea paperikoneteknologian kehittämisessä. VTT pystyi kehittämään infraansa, rekrytoimaan uusia tutkijoita, sai tunnettuutta maailmalla ja kehitti osaamistaan. Asiantuntijamme työskentelivät välillä teollisuudessa ja palasivat sitten tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovoinnin pariin - vastaavasti teollisuustutkijat olivat välillä VTT:n palveluksessa ja palasivat teollisuuteen.

Co-creationia jo 20 vuotta sitten

Energia- ja metsäaiheiden tutkimus laajeni 1990-luvun alkupuolella tiiminpäällikön tehtäviin. Kun VTT muutaman vuoden kuluttua alkoi yhdistää 34:ää erillistä laboratoriotaan laajemmiksi yksiköiksi, Viinikainen työskenteli tutkimusalueen vetäjänä. 

Vuosituhannen vaihde oli VTT:lle kasvun aikaa. ”Se oli yhdessä tekemistä parhaimmillaan”, Seppo kiittää tutkimuksen ja teollisuuden vuoropuhelua. 

Meillä oli co-creation käytössä jo yli 20 vuotta sitten. Asiakkaille VTT:n laajaa tarjoamaa pyrittiin paketoimaan aikaisempaa yhtenäisemmin palveluportaalimallin avulla.”
Seppo Viinikainen

Seppo puolestaan oppi tuntemaan VTT:n tutkimussisällön aitiopaikalta 2000-luvun alussa osallistuessaan kahteen suunnittelutyöhön: ensin yksikkörakenteen tiivistämiseen ja sen jälkeen yksikkörakenteesta luopumiseen. Yksiköt yhdistyivät yhden VTT-lipun alle.

Jokainen kehitysvaihe on ollut tarpeen

Vuonna 2005 organisaatiota myllerrettiin jälleen ja Seppo toteaa, että se oli hyvä välivaihe. 

Muutos sekoittaa pakan ja pakottaa ihmiset tutustumaan ja toimimaan yli organisaatiorajojen. Resurssien joustava käyttö yli rajojen on kuitenkin avainjuttu.”
Seppo Viinikainen

2009 kutsuivat hallintojohtajan tehtävät. Lisäksi Seppo toimi samaan aikaan tutkimusjohdon tukena. ”Se oli hyvä yhdistelmä”, hän muistelee, ”sillä siinä näki sekä liiketoiminnan että hallinnon. Entisenä tutkijana ymmärsin, mitä hallinnolta odotettiin.” Niin omalla uralla kuin koko organisaatiossa jokainen vaihe on ollut tarpeellinen, jotta on voitu kehittyä kohti uutta.

Asiakas maksaa kaikkien palkat

”Asiasta oli puhuttu jo aiemmin, ja vuonna 2016 VTT perusti compliance officerin tehtävän”, Seppo kertoo. Compliance officer vastaa, että organisaatio toimii eettisesti ja noudattaa sitä koskevia pelisääntöjä sekä vaatimuksia. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä Seposta tuli myös VTT:n tietosuojavastaava. Compliance-ohjelman ja liiketapaperiaatteiden (code of conduct) koostamisen lisäksi esimerkiksi vastuullisuusraportointi kuului Sepon vastuulle.

On tultu pitkä matka jätteiden energiakäytön tutkimuksesta. Seuraava vaihe on ”golfpainotteisempi elämäntapa”, kuten Seppo luonnehtii pilke silmäkulmassa. Hän tuli työskennelleeksi VTT:llä neljän pääjohtajan aikana Pekka Jauhosta Antti Vasaraan, ja ”koko ajan VTT on mennyt parempaan suuntaan”. ”VTT on aina aikansa peili, ja lopulta asiakas maksaa kaikkien palkat”, Seppo tiivistää soveltavan tutkimuksen olemuksen.

Täyden kierroksen VTT:n tehtävissä urakoinut Viinikainen muistuttaa, että tutkimusorganisaatiossa kehittyminen ja oppiminen ovat elinehtoja. On myös tärkeää osata luopua ajoissa siitä, mikä ei kanna tai kannata: ”Tilaa kasvulle syntyy vain, jos jostain luovutaan. Jos halutaan saada aikaan painetun älyn ja kvanttitietokoneen kaltaisia uusia, isoja avauksia, pitää tehdä rohkeita valintoja. Nopeakin korjausliike voi olla kaikkien etu.”

VTT:läisten halu tehdä asiat hyvin ja sitoutua on ilmeinen

Konkari näkee VTT:n tulevaisuuden kirkkaana. Beyond the obvious -lupaus kuvaa pyrkimyksiämme hyvin: katsomme aina eteenpäin ja teemme syväluotavaa, tieteeseen perustuvaa työtä. VTT:läiset tekevät työnsä tosissaan niin hyvin kuin pystyvät, ja heistä näkyy valtava sitoutuminen omaan tutkimukseen, tekemiseen ja itsensä kehittämiseen”, Viinikainen kiittää.

Kun suunta on selvillä ja odotukset selkeät, ihminen löytää kyllä keinot.”
Seppo Viinikainen
SeppoViinikainenreceivingarecognition

Sepolle myönnettiin Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki (SL R) itsenäisyyspäivänä 2013. Kunniamerkki ojennettiin hänelle VTT:n palkintojenjakotilaisuudessa maaliskuussa 2014. Kuvassa vasemmalta Seppo Viinikainen, silloinen pääjohtaja Erkki KM Leppävuori ja henkilöstöjohtaja Riitta Tolvanen.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.