Kohti puhdasta kaukolämpöä: Merkittävä patentti VTT:n kehittämälle pienydinreaktorin jäähdytysratkaisulle

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT kehittää kaukolämmöntuotantoon tarkoitettua modulaarista LDR-50-pienydinreaktoria. Reaktorin turvallisuussuunnittelu nojaa passiivisiin järjestelmiin, joiden ansiosta ydinreaktoreilta edellytettävä erittäin korkea turvallisuustaso on mahdollista saavuttaa yksinkertaisella teknologialla. VTT:n kehittämälle reaktorin jäähdytysratkaisulle on myönnetty merkittävä patentti.

VTT käynnisti kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun LDR-50-pienreaktorin (LDR, Low Temperature District Heating Reactor) kehitystyön helmikuussa 2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaisten kaukolämpöverkkojen tarpeisiin räätälöity ydinenergiaratkaisu korvaamaan lämmitykseen käytettyjä fossiilisia polttoaineita. Lämmöntuotannon puhdistaminen hiilidioksidipäästöistä on yksi merkittävimmistä ilmastohaasteista useissa Suomen kaupungeissa.

Myönnetty patentti liittyy reaktorin jäähdytyksen sellaisessa tilanteessa, jossa normaali lämmönsiirtoreitti menetetään esimerkiksi sähkönjakeluverkon häiriön vuoksi. Reaktorimoduuli koostuu kahdesta sisäkkäisestä paineastiasta, joiden väliin jäävä tila on täytetty osittain vedellä. Häiriötilanteessa vesi alkaa kiehua, jolloin lämpöä siirtyy tehokkaasti reaktorista ulos. Järjestelmään ei kuulu lainkaan liikkuvia osia, joiden vikaantuminen voisi estää sen toiminnan.

Jaa
Jaakko Leppänen
Jaakko Leppänen
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.