Ilmasta ruokaa ja kahvia laboratoriosta – mitä muuta tarvitsemme?

Blogit
Katri Kallio

Uudessa roolissani VTT:llä strategisen ennakointikyvyn kehittäjänä (Lead, Futures) yritän ymmärtää, mitä ongelmia tieteen ja teknologian avulla tulisi tulevaisuudessa ratkoa ja miten nuo ongelmat voidaan ratkaista kestävällä ja kokonaisvaltaisella tavalla. Miten määrittelemme ratkaistavat ongelmat ennalta niin, että ne eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön, sosiaalisiin rakenteisiin ja kulttuuriin?

Teknologinen kehitys on tällä hetkellä huimaa. Käytössämme ovat paremmat tieteelliset ja teknologiset valmiudet ratkaista ongelmia kuin koskaan aiemmin. 

VTT on nostanut esille eksponentiaalisen toivon listalla alueita, joissa tulemme näkemään suuria mullistuksia lähitulevaisuudessa ja jotka ovat osaltaan ratkaisuja yhteiskunnan kannalta merkittäviin haasteisiin. 

Nyt jo ruokaa voidaan tuottaa ilman peltoja. Esimerkiksi VTT:n spin-off-yritys Solar Foods muuntaa ilman hiilidioksidin ja ruokajätteen aurinkosähkön avulla syötäväksi proteiiniksi. Lisäksi VTT:llä on kehitetty maailmallakin paljon huomiota saanut menetelmä, jonka avulla kahvia voidaan tuottaa laboratoriossa ja kenties jo lähivuosina teollisesti. Tällaisilla esimerkkien kaltaisilla innovaatioilla on suuri potentiaali, sillä ilmaston muuttuessa ja maapallon väestön kasvaessa ruoantuotanto nykyisillä menetelmillä ei enää riitä.

Samaan aikaan kun viheliäisiä ongelmia saadaan ratkottua, uusia nousee esille. Korona-pandemia on tästä hyvä esimerkki. Kun ihmiskunta onnistui kehittämään rokotteita ennen näkemättömän nopeasti, nousi esille ennen näkemätön ihmisten haluttomuus ottaa näitä rokotteita. 

Toisin sanoen, harvoin pelkkä teknologinen ratkaisu riittää, vaan ratkaisun tulee olla myös sosiaalisesti hyväksytty ja taloudellisesti mahdollinen.

Tätä ongelmien ja ratkaisujen kytkeytyneisyyttä havainnollistaa hyvin Elsa Wikander/Azoten visualisointi. (Folke et al., 2016).

Elsa Wikander/Azoten visualisointi. (Folke et al., 2016) teknologisten ratkaisujen komponenteista:

Jotta voimme tulevaisuudessa valjastaa tieteen ja teknologian ihmisten ja luonnon parhaaksi entistä kestävämmällä tavalla, meidän on tärkeää oppia historiasta ja kehittää kykyämme ennakoida.

Oletko sinä pohtinut, mitä tieteen ja teknologian avulla tulisi ratkaista ja miten nämä ongelmat tulisi ratkoa?

Jaa ideasi: #tulevaisuudeninnovaatiot #futureinnovations 

Jaa
Katri Kallio
Katri Kallio
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.