Eurooppa tähtää polttokennoteknologian maailmanluokan kaupallistajaksi VTT:n avulla

Uutiset, Lehdistötiedote

Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi viisivuotista, eurooppalaista yli 10 miljoonan euron konsortiota, jossa kehitetään SOFC-polttokennoteknologiasta kaupallisia sovelluksia. Tavoitteena on tuottaa luotettavasti vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä tehokkaammin verrattuna perinteisiin energiantuotantotapoihin.

VTT:n koordinoiman ComSos (Commercial-scale SOFC systems) -EU-hankkeen tuloksena syntyy uusia, kaupallisia ja energiatehokkaita polttokennosovelluksia. Hankkeessa demonstroidaan polttokennoihin perustuvia energiaratkaisuja aidoissa asiakasympäristöissäyhteistyössä eurooppalaisten johtavien järjestelmäosaajien kanssa. Suomesta hankkeeseen osallistuu Convion Oy, jonka lisäksi mukana ovat Sunfire GmbH Saksasta ja SOLIDpower SpA Italiasta. Kaikkiaan ComSos-hankkeessa toteutetaan yhteensä 25 erilaista SOFC-teknologiaan perustuvaa energiantuotannon kokonaisratkaisua ympäri maailmaa.

"Kehitämme hankkeessa eurooppalaista polttokenno-osaamista maailmanluokan kaupallisiksi tuotteiksi. VTT on kehittänyt toistakymmentä vuotta polttokennoteknologiaa ja meillä on vahva järjestelmäosaaminen. Tämän osaamisen tuomme nyt mukaan hankkeeseen, jossa varmistamme laitteistojen tehokkuuden, ympäristöystävällisyyden ja lisäarvon loppukäyttäjälle. Hanke on osa VTT:n strategiaa, jossa pyritään kääntämään globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, mahdollisuuksiksi innovaation keinoin", sanoo hankkeen koordinaattori Jari Kiviaho VTT:ltä.

SOFC-teknologian potentiaali on merkittävä bio- ja kiertotaloudessa, koska se mahdollistaa biokaasun hyödyntämisen skaalautuvasti ja hyvällä hyötysuhteella. Teknologia soveltuu myös pienen mittakaavan hajautettuun paikallistuotantoon. SOFC vakauttaa sähköverkon vuorokausivaihteluita, kun sitä käytetään aurinko- ja tuulisähkön yhteydessä. Teknologiaa voi hyödyntää kaikkialla, missä tarvitaan sähköä ja lämpöä, esimerkiksi teollisuudessa, datakeskuksissa, sairaaloissa, hotelleissa, kotitalouksissa ja maataloudessa.

Erityisesti pienissä, alle megawatin tehoisissa laitoksissa polttokennon etu kilpaileviin teknologioihin korostuu. Esimerkiksi Convion Oy:n, Sunfiren GmbH:n ja SOLIDpowerin polttokennovoimalat toimivat selvästi yli 50 % sähköhyötysuhteella, minkä ansiosta se tuottaa samalla polttoainemäärällä huomattavasti enemmän sähköenergiaa kuin perinteisellä tekniikalla toteutetut voimalat.

Hankkeen tärkeä tehtävä on myös tuottaa avointa tietoa ja dataa SOFC-teknologiasta ja sen sovellettavuudesta. Tästä hyötyvät laajasti esimerkiksi päättäjät, teknologian kehittäjät ja kaikki potentiaaliset asiakkaat.

Viisivuotisen hankkeen (2018 - 2023) budjetti on 10,2 miljoonaa euroa, ja se sai EU:n Horizon 2020 -ohjelmarahoitusta 7,4 miljoonaa euroa. Projektia koordinoi VTT, jonka lisäksi eurooppalaisen pääkonsortion muodostavat Convion Oy Suomesta, Sunfire GmbH Saksasta ja SOLIDpower SpA Italiasta. Mukana ovat lisäksi Politecnico di Torino Italiasta, Energy Matters BV Hollannista ja HTceramics SA Sveitsistä.

Määritelmä: SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)
Energiantuotannon haasteena on tuottaa sähköä ja lämpöä entistä puhtaammin ja entistä pienemmällä polttoainekulutuksella/paremmalla hyötysuhteella/pienemmillä päästöillä. Kiinteäoksidipolttokennojärjestelmässä (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) energiaa tehdään polttoaineesta ja ilmasta. Merkittävin etu verrattuna muihin polttokennoteknologioihin on mahdollisuus hyödyntää perinteisiä polttoaineita, kuten maakaasua, dieseliä ja biokaasua, vedyn sijaan. Polttoaine ja ilmassa oleva happi reagoivat polttokennossa suoraan sähkökemiallisesti synnyttäen sähköä ja lämpöä.

Convion Oy http://convion.fi/

Convion on johtavia polttokennojärjestelmätoimittajia, joka on keskittynyt kaupallistamaan yli 50kW teholuokassa toimivia tuotteita hajautetun sähkön ja lämmön tuotannon tarpeisiin. Convionin henkilöstöllä on yli kymmenen vuoden kokemus energiatehokkaiden ja päästöttömien polttokennojärjestelmien kehityksestä ja kaupallistamisesta. Omistajiin kuuluu VNT Management ja Wärtsilä.    

Sunfire GmbH: http://www.sunfire.de/en/ 

Sunfire develops and manufactures systems for renewable industrial gas and fuel production. These substitutes for mineral oil and natural gas, known as e-gas, e-fuel or e-chemicals, replace fossil fuels in existing infrastructures. The solid oxide cells (SOCs) used for the conversion process are also used as generators to provide electricity and heat.

Solidpower 

The SOLIDpower Group is one of the world's leading companies in the field of high-temperature fuel cell technology (SOFC, solid oxide fuel cells). The Group develops, manufactures and markets fuel cell systems for generating power and heat in residential and commercial buildings at locations in Italy, Germany, Switzerland and Australia.

Jaa
Jari Kiviaho
Jari Kiviaho
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.