Etelä-Suomen tekoälyalue (FAIR) pyrkii eurooppalaiseksi innovaatiokeskittymäksi

Uutiset

Työ ja elinkeinoministeriö (TEM) on valinnut FAIR – Etelä-Suomen tekoälyalueen yhdeksi Suomen ehdokkaista, kun Euroopan komissio pian valitsee eurooppalaisia digitaalisia innovaatiokeskittymiä. Eurooppalaisten digitaalisten innovaatiokeskittymien toiminta käynnistyy vuoden 2021 lopulla.

Ympäristöystävällisten ratkaisujen tarve kaupungeissa kasvaa jatkuvasti, samoin terveydenhuollon palvelutarve. Miten yritykset ja julkinen sektori voivat paremmin hyödyntää uusien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia omassa toiminnassaan? EU vastaa tähän haasteeseen valitsemalla digitaalisia innovaatiokeskittymiä uuteen European Digital Innovation Hubs (EDIH) -verkostoon.

Suomen ja koko Euroopan kilpailukyvylle yritysten teknologiakyvykkyyksien ja datankäytön tehostaminen on ratkaisevaa. Erityisesti suurilla kaupungeilla on valtavat mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevaa dataa ja infrastruktuuria, mutta siihen tarvitaan kehittyneitä palveluntarjoajia. Datan käyttö ja tekoälyn soveltaminen ovat kuitenkin vielä alkuvaiheissaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, ja etenkin uusien teknologioiden hyödyntämisessä mahdollisuuksia olisi paljon. Nyt perustettava digitaalinen innovaatioverkosto mahdollistaa yritysten digitalisaatiota tukevan toiminnan ja tuo eurooppalaisen verkoston yritysten ja julkisen sektorin hyödynnettäväksi. 

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiokeskittymät luovat paikallisten palvelukeskittymien verkoston, joka tukee yrityksiä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) ympärille perustettu Finnish AI Region -konsortio toimii palvelukeskuksena pienille ja keskisuurille yrityksille erityisesti datankäyttöön ja tekoälyyn liittyvissä ongelmissa. Keskittymän tavoitteena on edistää digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä uusien liiketoimintamallien luomista. FAIR:n valmistelua johtavalla VTT:llä on pitkä kokemus EU-projekteista ja  laaja yhteistyöverkosto kaikissa EU-maissa.

Valmisteluvaiheen konsortion muodostavat VTT, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, KIRAhub, CSC-laskentakeskus sekä EIT Digital. Konsortio toivottaa suomalaiset datalähtöisen tekemisen osaajat tervetulleiksi yhteistyöhön ja tekemään Suomesta tekoälyn edelläkävijää sekä viemään osaamista ympäri Eurooppaa.   

Seuraavassa vaiheessa komissio järjestää rajatun haun kansallisesti ehdotetuille konsortioille ja valitsee ensimmäisessä vaiheessa rahoitettavat keskittymät. Valittujen eurooppalaisten digitaalisten innovaatiokeskittymien toiminta käynnistynee vuoden 2021 lopulla. 

Jaa