Espoo ja VTT sopivat strategisesta yhteistyöstä

Uutiset

Espoon kaupunki solmi strategisen kumppanuuden VTT:n kanssa. Yhteistyö tuottaa konkreettisia ratkaisuja Espoon hiilineutraaliustavoitteisiin, innovaatioympäristöön ja kilpailukykyyn.

Sopimuksella syvennetään jo vakiintunutta ja hyviä tuloksia tuottanutta yhteistyötä. VTT on ollut jo vuosien ajan vahvasti mukana Espoon ja alueen avaintoimijoiden hankkeissa.  

VTT:n ja Espoon strategisen kumppanuussopimuksen tarkoituksena on edistää yhteisiä, kunnianhimoisia ja pitkäaikaisesti kestäviä vaikutuksia kaupunkiyhteisössä. Visiona on rakentaa yhdessä maailmanluokan kestävän kasvun edelläkävijäkaupunkia tukemalla osaamisen, jatkuvan oppimisen, yhteiskunnallisten ratkaisujen, menestyvien yritysten sekä uusien investointien syntymistä ja vahvistumista.  

”Yhteistyömme vahvistaa Espoota innovaatioympäristönä, jossa palveluja kehitetään asukas- ja asiakaslähtöisesti. Yhdessä VTT:n ja muiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteisöjen, yritysten sekä asukkaiden kanssa rakennamme hiilineutraalia tulevaisuutta ja luomme elinvoimaista kasvualustaa asukkaiden hyvinvoinnille, yrittäjyydelle ja elinkeinoelämälle. Näin vahvistamme Espoon veto- ja pitovoimaa kansainvälisten osaajien keskuudessa”, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Yhteistyö Espoon kanssa tuo konkreettisia haasteita VTT:n tutkimuksen syötteeksi ja tarjoaa alustan tutkimuksen tuottamille innovaatioille.  

”Kaupungit ovat tulevaisuuden laboratorioita, joissa ihmisten päivittäinen arki ja maailmanlaajuiset haasteet kohtaavat. Espoo on edelläkävijä siinä, miten koko kaupunkiyhteisö otetaan mukaan rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. VTT haluaa omalla huippuosaamisellaan auttaa kaupunkia ja espoolaisia yrityksiä tuottamaan muun muassa hiilineutraalin energianjärjestelmän, kestävän kaupunkiliikenteen ja kiertotalouden ratkaisuja. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä rakennamme espoolaisille entistä paremman kotikaupungin ja yrityksille vientituotteita maailmanmarkkinoille”, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara sanoo. 

Espoo on sitoutunut kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien johtajuusohjelmassa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Kumppanuuden puitteissa toteutettavista hankkeista ja niihin liittyvistä taloudellisista sitoumuksista sovitaan erikseen normaalin hankevalmistelun käytäntöjen mukaisesti. Kumppanuussopimus solmittiin vuosiksi 2020–2025. 
 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.