Business Finland, Suomen Akatemia, VTT, Sitra ja Finnvera: Painopistevalinnoilla vaikuttavuutta TKI-panostuksiin

Uutiset, Lehdistötiedote

Vuoden alusta voimaan tullut T&K-rahoituslaki tarkoittaa merkittävää valtion lisäpanostusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Business Finland, Suomen Akatemia, VTT, Sitra ja Finnvera pitävät parlamentaarisen TKI-työryhmän tekemää luonnosta Suomen monivuotisesta T&K-rahoituksen suunnitelmasta kannatettavana. Erityisesti haluamme kiinnittää huomiota siihen, että lisääntyvä rahoitus kohdennetaan vaikuttavasti.

T&K-rahoituksen suunnitelmassa on ansiokkaasti tunnistettu, että kansalliset strategiset valinnat ovat tärkeä perusta rajallisten julkisten panostusten vaikuttavalle suuntaamiselle. Suomen kannattaa tehdä TKI-panostuksissaan selkeitä ja hyvin perusteltuja valintoja ja johtaa TKI-politiikkaa tavoitteellisesti tutkittuun tietoon tukeutuen. Näin julkiset TKI-panostukset ovat yhteiskunnalle kannattava investointi ja toimivat kestävän talouden sekä tulevan hyvinvointimme perustana. 

Suomi tarvitsee nopeasti suunnan, mihin kasvavia julkisia TKI-panostuksia kohdennetaan. Valinnat sisällöllisistä painotuksista tulee tehdä ripeästi vuoden loppuun mennessä, ja TKI-järjestelmän keskeiset toimijat on tarpeen ottaa mukaan lupaavien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Vahva osaamisperusta ja siihen perustuvat uudet innovaatiot ja liiketoiminnot, kasvualat ja yhteiskunnallinen kehittäminen ovat kansantalouden kestävyyden ja tulevan hyvinvoinnin välttämätön edellytys. Suomi menestyy globaalissa kilpailussa luomalla maailmanluokan osaamiskeskittymiä, verkostoja, kehitysympäristöjä ja uutta innovaatiolähtöistä liiketoimintaa.

Nina Kopola, Business Finland
Paula Eerola, Suomen Akatemia
Antti Vasara, VTT
Jyrki Katainen, Sitra 
Pauli Heikkilä, Finnvera
 

Jaa
Laura Juvonen
Laura Juvonen
Senior Vice President, Strategy
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.