Asiakasvaikuttavuustutkimus 2023: VTT vahvisti merkittävästi asiakkaidensa osaamista

Uutiset

VTT:n vuoden 2023 asiakasvaikuttavuustutkimuksen (ASVAn) tulokset osoittivat, että VTT pystyy erinomaisesti vastaamaan asiakkaidensa kyselyssä useimmin mainitsemaan odotukseen: organisaatioiden oman tietopohjan ja osaamisen vahvistamiseen. Tutkimukseen vastanneista 76 % tavoitteli tietopohjansa ja osaamisensa vahvistamista, ja heistä 97 % saavutti tämän tavoitteen.

Tutkimuksessa vastaajina oli VTT:n kaupallisten sekä yhteisrahoitteisten hankkeiden asiakkaita kaikista yrityskokoluokista ja VTT:n liiketoiminta-alueilta. Tutkimuksen kohteena olivat hankkeet, jotka olivat päättyneet vähintään vuosi ja enintään kaksi vuotta ennen kyselyn toteuttamista. 

VTT valitaan yhteistyökumppaniksi korkeatasoisen osaamisen ja laadukkaiden tutkimusympäristöjen vuoksi

Tutkimuksessa VTT:lle annettu yleisarvosana parani edelleen hieman, vaikka se oli jo erittäin hyvä (4,2 -> 4,3). Asiakkaat kokivat, että hankkeiden tulokset tuottivat vastinetta rahalle, ja yli 90 % kertoi, että projektin tulokset vastasivat tavoitteita.

Korkeatasoinen ja laaja-alainen osaaminen oli useimmin mainittu yksittäinen syy valita VTT yhteistyökumppaniksi. Myös aiemmat kokemukset VTT:stä sekä VTT:n tutkimuslaitteet ja -ympäristöt mainittiin useasti tärkeimmäksi syyksi valita VTT yhteistyökumppaniksi.

VTT:n asiakashankkeissa tähdätään liiketoiminnan uudistamiseen, esimerkiksi uusia teknologioita, prosesseja liiketoimintamalleja hyödyntämällä. 

Yhteistyöstä VTT:n kanssa syntyi hyötyjä jopa odotuksia laajemmin

Tavoitellut hyödyt saavutettiin 81 %:ssa projekteista. Useimmin mainittu odotus yhteistyöhankkeille on organisaatioiden oman tietopohjan ja osaamisen vahvistaminen: 76 % vastaajista tavoitteli sitä ja näistä 97 % saavutti tavoitteen. Kyselyn mukaan VTT on kyennyt tuottamaan asiakkailleen hyötyjä myös odotuksia laajemmin: näitä hyötyjä olivat esim. uudet toimintamahdollisuudet sekä tuotekehitysprosessin nopeutuminen.

VTT koettiin myös vastuulliseksi toimijaksi. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet (94 %) ovat sitä mieltä, että tutkimusetiikka toteutui projektissa hyvin tai erinomaisesti. 

Jaa
Marko Koistila
Marko Koistila
Executive Vice President