Biomassan jalostus ja biotuotteet

Tutkimusosaaminen

Biomassan hyödyntäminen on tärkeä osa kiertotalouteen siirtymisessä. VTT voi tarjota osaamisensa ja infrastruktuurinsa avulla oikotien biomassapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen. Palveluita on laboratoriosta pilottihankkeisiin ja nanosta makrotasolle liittyviin kehitys- ja pilotointiprojekteihin.

Kasvipohjaiset materiaalit ympäröivät meitä niin luonnossa kuin teollisuuden prosessien sivutuotteinakin, joten niiden hyödyntäminen on tärkeä askel tiellä kohti kiertotaloutta. Kasvien toiminnan ymmärtäminen luo perustan kasvipohjaisten materiaalien hyödyntämiselle esimerkiksi biopolttoaineen lähteenä. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopohjaisilla vaihtoehdoilla on merkittävä potentiaalinen tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

VTT tarjoaa tuotteita ja palveluja, joiden kehitys perustuu ainutlaatuiseen ja monialaiseen kasvituntemukseemme.

VTT:n vaikuttavaan portfolioon kuuluu tuotteita ja palveluita, joiden kehitys perustuu ainutlaatuiseen ja monialaiseen kasvituntemukseemme. Olemme tutkineet ja kehittäneet erilaisia tapoja tuottaa biomassasta arvokkaita välituotteita, kuten kuituisia ja fibrillimäisiä partikkeleita, nanoselluloosaa, liukosellua ja ligniinijakeita.

Yhteistyö VTT:n kanssa hyödyttää kaikkia teollisuuden aloja, joilla biomassa on erottamaton osa tuotteita. Erityisesti työmme selluloosan parissa on johtanut moniin kiinnostaviin käyttösovelluksiin, kuten uusiin pakkausmateriaaleihin ja tekstiileihin. Esimerkiksi selluloosan nanofibrillejä voidaan hyödyntää monenlaisissa tuotteissa ja kohteissa, kuten apuaineena paperin, kartongin, kalvojen, biokomposiittien ja maalien teollisessa käsittelyssä.

Jaa
Jaakko Kuusisaari
Jaakko Kuusisaari
Solution Sales Lead, Biomaterial Processing and Products