Käyttäjän tietosuoja, verkkopalvelussa käytettävät kolmannen osapuolen ohjelmistot, selaimeen tallennettavat tiedot ja evästeet

Käyttäjä saa tarkastella VTT:n verkkosivustoa https://www.vttresearch.com tietokoneella tai vastaavalla päätelaitteella vapaasti. VTT noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja suojaa verkkosivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä säännösten mukaisesti.

Sivustolla käytettävät ohjelmistot ja teknologiat

VTT käyttää sivustollaan ja palveluissaan erilaisia teknisiä ohjelmistoja sivuston tekniseen toteuttamiseen sekä palveluiden toimittamiseen käyttäjälle. Joidenkin ohjelmistojen avulla sivuston käyttöä ja käyttäjäkokemusta voidaan analysoida sekä tilastoida. Osa ohjelmistoista mahdollistaa käyttäjän suostumuksella mainonnan kohdentamisen verkkosivuston käytön perusteella kolmansien osapuolten palveluissa. Tiettyjä ohjelmistoja käytetään käyttäjän selailukokemuksen personointiin joko https://www.vttresearch.com/ -sivustolla tai muissa palveluissa.

Edellä kuvatut ohjelmistot käyttävät toimintojen ja palveluiden toteuttamiseen erilaisia teknologioita. Ne saattavat tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tietoja evästeiden tai muiden web storage -teknologioiden (local storage, session storage) avulla. (Selkeyden vuoksi kutsumme kaikkia näitä teknologioita myöhemmin tässä dokumentissa termillä "evästeet".) Näitä tietoja käytetään muun muassa käyttäjän selaimen tunnistamiseen ja erillisten sivukatseluiden yhdistämiseen yksittäiseksi käyttökerraksi. Joitain evästeitä käytetään sivuston teknisen toiminnan toteuttamiseen, esimerkiksi muistamaan käyttäjän valitsema kieliversio tai tunnistamaan ja estämään sivustolle haitallista liikennettä. Käyttäjän suostumuksen perusteella sivustolla voidaan käyttää ohjelmistoja, jotka käyttävät käyttäjän selaimeen tallennettua tietoa mainosten kohdentamiseen ja sisällön personointiin kolmannen osapuolen palveluissa.

Huomioithan, että päätelaitteesi verkkoselain oletuksena sallii eri ohjelmistojen tallentaa tietoja selaimeesi. Tiedot voidaan poistaa selaimesta palvelun käytön jälkeen tai estää niiden käyttö verkkoselaimen asetuksista. 

Sivustolla käytettäviin ohjelmistoihin vaikuttaminen

Jos vierailet sivustolla ensimmäistä kertaa, sinulle näytetään ilmoitus, jonka avulla voit joko hyväksyä eri ohjelmistojen käytön sivustolla tai asetuksia muuttamalla estää näitä ohjelmistoja toimimasta sivustolla ja tallentamasta uusia tietoja selaimeesi. Suostumuksen vaativat ohjelmistot eivät käynnisty ennen kuin olet painanut "Hyväksy kaikki". Voit milloin tahansa muuttaa näitä asetuksia tai peruuttaa suostumuksesi Cookiebotin asetuksista sivun alalaidasta. 

Sivustolla käytettävät ohjelmistot, niiden tallentamat tiedot ja tietojen käsittelyn perusteet

Välttämättömät evästeet - 
Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen

Drupal

Drupal on sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla verkkosivuston sisältöjä ylläpidetään ja esitetään käyttäjälle. Drupal-ohjelmiston toiminta on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi. Drupal ei tallenna sivuston käyttäjästä mitään henkilötietoa. Drupal-ohjelmisto saattaa käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä teknisten toiminnallisuuksien toteuttamiseksi, kuten ylläpitäjien kirjautumisen tai viestien näyttämiseksi käyttäjälle verkkopalvelussa.
Drupalin käyttämiä evästeitä: nmstat, vttlastChatTime, vttconnKey, vttprotos, vttstarted, vttusername, vttchatAs, vttchats, vttchatName, vttvisitorKey, vttl_act, Vttlz_last_poller_vtt, vttnotifmsgs

Google Tag Manager

Google Tag Manager -työkalua käytetään sivustolla ladattavien kolmannen osapuolen ohjelmistojen, sivustolla käytettävien koodien ja seurantapikselien hallintaan. Google Tag Manager ei tallenna mitään tietoa itse sivuston käyttäjästä, eikä tallenna käyttäjän päätelaitteelle muuta kuin sivuston teknisiin toimintoihin liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi mitä ohjelmistoja olet hyväksynyt sivuston asetuksissa.
Lisätietoa: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

Cookiebot

Cookiebot on verkkopalvelu, jolla hallinnoimme evästeiden käyttöä ja niiden verkkoseurantaa siten, että se on sovellettavien tietosuojasäännösten (GDPR) mukainen. Voit estää tietojesi keräämisen ja käsittelyn Cookiebotin valintaikkunan avulla. Sinulla on oikeus muuttaa tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. 
Lisätietoja: http://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/ 

Suorituskyky ja tilastointi -evästeet -
Sivuston suorituskyvyn seuranta, kehittäminen ja palvelun käytön tilastointi 

Näitä ohjelmistoja käytetään VTT:n tarjoamien verkkopalveluiden käytön tilastointiin, suorituskyvyn seurantaan sekä kehittämiseen. VTT:n palveluiden tarjoamisen ja kehittämisen rahoitus edellyttää palveluiden vaikuttavuuden sekä käytön raportointia. Näiden ohjelmistojen keräämä tieto ei sisällä mitään käyttäjän henkilötietoja, eikä käyttäjän henkilötietoja tallenneta hänen päätelaitteelleen. Ohjelmistot anonymisoivat käyttäjän IP-osoitteen ja käyttävät palvelussa tilastointiin evästeitä sekä vastaavia teknologioita erikseen kuvatulla tavalla. Käyttäjä voi halutessaan estää näidenkin ohjelmistojen toiminnan ja tietojen tallentamisen omalla päätelaitteellaan evästehallinnan asetuksista.

Google Analytics

Google Analytics on verkkosivuston käytön tilastointiin, suorituskyvyn seurantaan ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen käytetty ohjelmisto, joka tallentaa erilaisia tietoja sivuston käytöstä. Nämä tiedot yhdistetään satunnaisesti luotuun anonyymiin ClientID-tunnisteeseen, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle (ensimmäisen osapuolen eväste). Tämän tunnisteen avulla voidaan tilastoida sivustolla useasti vierailevat kävijät. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen sen tallentamista ohjelmiston tietokantaan. Tämän lisäksi ohjelmisto tallentaa tietokantaan muun muassa seuraavia tietoja: mitä sivuja sivustolla on ladattu ja kuinka usein, kuinka nopeasti sivut latautuvat käyttäjälle, kuinka monta yhtäaikaista käyttäjää sivustolla on, millä päätelaitteella sivustoa on katseltu ja mistä palvelusta käyttäjä tuli sivustolle.

Ohjelmiston käytön perusteena on verkkopalvelun käytön tilastointi sekä raportointi, toiminnan ja suorituskyvyn seuraaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen sekä sisältöjen käyttömäärän tilastointi ja markkinointiviestinnän vaikutusten mittaaminen.
Lisätietoa: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Piwik Pro

Piwik Pro on verkkosivuston käytön tilastointiin, suorituskyvyn seurantaan ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen käytetty ohjelmisto, joka tallentaa erilaisia tietoja sivuston käytöstä. Nämä tiedot yhdistetään satunnaisesti luotuun anonyymiin Client ID -tunnisteeseen, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle (ensimmäisen osapuolen eväste). Tämän tunnisteen avulla voidaan tilastoida sivustolla useasti vierailevat kävijät. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen sen tallentamista ohjelmiston tietokantaan. Tämän lisäksi ohjelmisto tallentaa tietokantaan muun muassa seuraavia tietoja: mitä sivuja sivustolla on ladattu ja kuinka usein, kuinka nopeasti sivut latautuvat käyttäjälle, kuinka monta yhtäaikaista käyttäjää sivustolla on, millä päätelaitteella sivustoa on katseltu ja mistä palvelusta käyttäjä tuli sivustolle.

Ohjelmiston käytön perusteena on verkkopalvelun käytön tilastointi sekä raportointi, toiminnan ja suorituskyvyn seuraaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen sekä sisältöjen käyttömäärän tilastointi ja markkinointiviestinnän vaikutusten mittaaminen.
Lisätietoa: https://help.piwik.pro/support/privacy/cookies-created-by-piwik-pro/

Hotjar

Hotjar ohjelmisto tallentaa anonymisoitua tietoa vuorovaikutuksista sivuston kanssa (kuten katsotut sivut, sivun vieritys ja klikatut elementit). Ohjelmistoa käytetään myös käyttäjäkyselyiden toteuttamiseen ja kyselyihin annetut vastaukset tallennetaan ohjelmistoon. Ohjelmisto tallentaa tietoja ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeisiin, muun muassa: satunnaisesti luodun anonyymin ID-tunnisteen, tietoa näytetyistä kyselyistä, onko käyttäjä vastannut kyselyyn, yms. Ohjelmiston käytön perusteena on sivuston toiminnan ja suorituskyvyn kehittäminen, käyttökokemuksen ja käyttäjäystävällisyyden parantaminen, käyttäjäpalautteen kerääminen sekä käyttöliittymän kehittäminen palvelussa.
Lisätietoa: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Pingdom

Pingdomia käytetään sivuston käytön tilastolliseen analysointiin sekä sivuston nopeuden tutkimiseen. Pingdomin käyttämät evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja ne mahdollistavat anonymisoidun sivuston käytön analysoinnin. Henkilö ei ole tunnistettavissa tiedoista ja käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan välittömästi tiedonkäsittelyn jälkeen ja ennen tietojen tallentamista. Ohjelmiston käytön perusteena on sivuston toiminnan ja suorituskyvyn kehittäminen, käyttökokemuksen ja käyttäjäystävällisyyden parantaminen.
Lisätietoahttps://www.pingdom.com/security

Mainonnan kohdentamisen ja käyttäytymisdatan evästeet -
Sisällön personointi, automatisoitu asiakaspalvelu ja mainonnan kohdentaminen käyttäjän suostumuksen perusteella.

Antamalla suostumuksen mainonnan uudelleen kohdentamiseen ja sivuston käytön tietojen välittämiseen hyväksyt seuraavien ohjelmistojen käytön sivustolla, sekä sen kuinka ne käyttävät näitä tietoja. Voit vaikuttaa sinulle kohdennettuun mainontaan ja personointiin yleisesti verkossa osoitteissa: https://www.youronlinechoices.com/ ja https://optout.networkadvertising.org/?c=1. Voit antaa tai peruuttaa suostumuksesi milloin vain seurannan asetuksista

Leadfeeder by Dealfront

Leadfeeder-ohjelmisto auttaa VTT:n henkilökuntaa tunnistamaan sivustolla vierailevia yrityksiä, sekä tilastoimaan yrityskohtaisesti sivustolla selattuja sisältöjä. Yritys tunnistetaan muun muassa sivuston ladanneen selaimen IP-osoiteavaruuden perusteella. Ohjelmisto hylkää automaattisesti tiedot osoitteista, jotka eivät kuulu jonkin yrityksen IP-osoiteavaruuteen. 
Lisätietoa: https://www.dealfront.com/gdpr/ 
https://www.dealfront.com/privacy-center/ 
 

Leadoo

Leadoo-ohjelmistoa käytetään sivustolla automatisoituun asiakaspalveluun chat-robotin avulla. Lisäksi ohjelmiston lomakkeiden ja chat-toiminnallisuuden kautta kerätään liidejä, ohjataan asiakasyhteydenottoja oikealle yhteyshenkilölle, rikastetaan yritysasiakkaiden yhteydenottotietoja yrityksen julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla, sekä yhdistetään käyttäjän sivustolla tapahtunut selailuhistoria yhteydenoton tai chat-vuorovaikutuksen kanssa, jotta asiakaspalvelijamme tai myyjämme pystyisi mahdollisimman hyvin palvelemaan asiakasta. Leadoo-ohjelmisto tallentaa käyttäjän selaimeen evästeitä, tai muita anonymisoituja tunnisteita, joiden avulla se tunnistaa sivustolle palaavan käyttäjän, yhdistää erillisiä sivunkatseluita toisiinsa, sekä ylläpitää chat-keskustelua ja keskusteluhistoriaa käyttäjän kanssa. Käyttäjän henkilötiedoksi luettavia tietoja, joita tallennetaan ovat muun muassa käyttäjän IP-osoite, sekä käyttäjän sähköposti, yritys ja nimitieto, mikäli käyttäjä nämä itse lomakkeella tai chat-keskustelussa luovuttaa. Tällöin käyttäjän sähköpostin tai yritystiedon perusteella voidaan tietoja rikastaa yrityksen avoimista lähteistä saatavien tietojen avulla (mm. toimiala, liikevaihtoluokka). Kerättyä tietoa ei välitetä kolmansille osapuolille, mutta osa tiedoista voidaan siirtää prosessoitavaksi EU-alueen ulkopuolelle. Esimerkiksi käyttäjän luovuttama yritystieto siirretään EU-alueen ulkopuolelle, jotta yrityksen tiedot voidaan rikastaa.
Lisätietoa: https://leadoo.com/privacy-policy/
https://leadoo.com/data-protection-and-gdpr/
https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

AdForm

AdForm ohjelmistoa käytetään näyttämään käyttäjälle mainoksia mainonnan kumppanien verkostoissa käyttäjän vierailtua sivustolla. Ohjelmistolla tilastoidaan mainonnan tehokkuutta ja kehitetään markkinointia. Ohjelmisto kerää tietoja sivuston käytöstä, käyttäjän päätelaitteen tyypistä, käytetystä selaimesta ja mitä mainoksia käyttäjä on verkkopalveluun liittyen nähnyt tai klikannut. Ohjelmisto muodostaa käyttäjälle tunnisteen, joka tallennetaan 3. Osapuolen evästeeseen. Se voi myös suorittaa mainonnan kumppanien vastaavia ohjelmistoja ja välittää näille tietoja sivuston käytöstä. Käyttäjän mainostunniste voidaan välittää muille mainonnan kumppaneille. Lista kumppaneista on saatavilla AdFormin sivustolta.
Lisätietoa: https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/ ja https://site.adform.com/privacy-center/overview/ 

X (ex-Twitter) Advertising, Analytics & Conversion Tracking

X:n mainonnan ohjelmistot mahdollistavat mainonnan uudelleen kohdentamisen käyttäjälle verkkopalvelussa tapahtuneiden vuorovaikutusten perusteella. Lisäksi niiden avulla voidaan mitata X-mainonnan tehokkuutta. Ohjelmisto tallentaa tietoja sivustolla katsotuista sivuista, toteutuneista mainonnan tavoitteista, käyttäjän IP-osoitteesta, käyttäjän Twitter-tunnisteesta. Ohjelmisto tallentaa mm. käyttäjän Twitter-tunnisteen kolmannen osapuolen evästeeseen.
Lisätietoa: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Linkedin Ads & Analytics

Linkedin-mainonnan ohjelmistoja käytetään mainonnan uudelleen kohdentamiseen käyttäjälle verkkopalvelussa tapahtuneiden vuorovaikutusten perusteella. Ohjelmiston avulla voidaan tilastoida Linkedin-mainonnan tehokkuutta. Ohjelmisto tallentaa käyttäjän anonymisoidun Linkedin-tunnisteen, IP-osoitteen, personointitunnisteen. Ohjelmisto hyödyntää muun muassa kolmannen osapuolen evästeitä.
Lisätietoa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Meta (Facebook & Instagram)

Facebook-mainonnan ohjelmistoja käytetään mainonnan uudelleen kohdentamiseen käyttäjälle verkkopalvelussa tapahtuneiden vuorovaikutusten perusteella. Ohjelmiston avulla voidaan tilastoida Facebook-mainonnan tehokkuutta. Ohjelmisto tallentaa käyttäjän anonymisoidun Facebook-tunnisteen, IP-osoitteen, sekä tietoja sivuston käytöstä. Ohjelmisto hyödyntää muun muassa kolmannen osapuolen evästeitä.
Lisätietoa: https://www.facebook.com/policies/cookies/ ja https://www.facebook.com/business/gdpr 

Google Ads

Google Ads -ohjelmisto tallentaa tietoa verkkosivuston käytöstä, mitä mainoksia käyttäjä on verkkosivustoon liittyen nähnyt tai klikannut. Ohjelmisto tallentaa selaimen anonymisoidun mainostunnisteen ja saattaa tallentaa sen myös kolmannen osapuolen evästeeseen. Ohjelmistoa käytetään mainonnan tilastointiin ja mainonnan kohdentamiseen käyttäjälle eri verkkopalveluissa.
Lisätietoa: https://policies.google.com/technologies/ads

Salesforce Marketing Cloud Personalization

Salesforce Marketing Cloud Personalization tallentaa tietoja käyttäjän katselemista sivuista ja lataamasta sisällöstä sekä lomakkeista, jotka käyttäjä on lähettänyt sivustolla, sekä IP-osoitteesta. Ohjelmisto tallentaa selaimeen ensimmäisen osapuolen evästeitä. Ohjelmisto yhdistää tietoja sisällöistä, jotka käyttäjä on nähnyt sivustolla. Ohjelmistoa käytetään personoidun sisällön näyttämiseen sivustolla. Lisäksi sitä käytetään sivuston käytön seurantaan ja tallentamiseen. Salesforce Marketing Cloud -markkinointirekisteriin kuuluville asiakkaille voidaan tarjota personoitua viestintää ja palveluita sen jälkeen, kun he ovat liittyneet rekisteriin.
Lisätietoja: https://www.salesforce.com/company/privacy/ 

Soundcloud

Verkkosivustomme hyödyntää SoundCloud-palvelua, joka on alusta äänisisällölle. Käytämme SoundCloudia upottamalla verkkosivuillemme yksittäisiä äänitiedostoja tai soittolistoja iFrame-kehysten avulla, jolloin niitä voi toistaa suoraan sivustollamme. 
Lisätietoja: https://soundcloud.com/pages/privacy
 

Palvelun toimittamisen ja sopimuksen toteuttamisen perusteella käyttäjän pyynnöstä tai yhteydenoton jälkeen.

Käyttämällä tällä sivustolla esitettyjä yhteydenoton menetelmiä tai lomakkeita, mukaan lukien uutiskirjeiden ja tiedotteiden tilauslomakkeet, hyväksyt tietojesi tallennuksen näillä ohjelmistoilla ylläpidettävään markkinointirekisteriin. Käytämme antamiasi tietoja sopimuksen toteuttamiseksi tai jotta voimme pitää yhteyttä sinuun. Antamiasi tietoja voidaan yhdistää muihin hallussamme oleviin tietoihin. Emme milloinkaan myy tai välitä käyttäjän luovuttamia henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän nimenomaista pyyntöä tai lupaa.

Voit tutustua VTT:n markkinointirekisterien ja asiakasrekisterin tietosuojaan osoitteessa: https://www.vttresearch.com/fi/tietosuojaseloste