HYPERMINE

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Aktiivinen hyperspektraalinen etäkuvantamisteknologia mahdollistaa varhaisen malminkartoituksen avolouhoksissa ja maanalaisissa kaivoksissa. Tämä vähentää kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ja helpottaa mineraalien louhimista kestävän kehityksen tarpeisiin.

Kestävä kehitys ja uusiutuva energia edellyttävät uusiutumattomia luonnonvaroja, mutta näiden luonnonvarojen tuotanto vahingoittaa ympäristöä. Toisaalta luonnonvarojen tuotannon vähentäminen rajoittaa kestävää kehitystä.
Joillakin toimialoilla tämä haaste voidaan ratkaista kierrättämällä materiaaleja. Kaivostoiminnassa ainoa ratkaisu on tarkka malminkartoitus. Se vähentää käsittelyjätettä ja muita kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia.

Malminkartoituksen hyöty on sitä suurempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa louhintaprosessia kartoitus tehdään.
Aktiivinen hyperspektraalinen etäkuvantamisteknologia mahdollistaa malminkartoituksen ennen kuin kiviin edes kosketaan. Uusi kartoitusmenetelmä edistää kestävää, vastuullista kaivostoimintaa maan alla ja avolouhoksissa. Se tehostaa sekä kaivostoiminnan prosesseja että luonnonvarojen saatavuutta. 

Teknologian valmiusaste on korkea. Menetelmän toimivuus on todettu kenttäkokeissa Outokummun Kemin maanalaisella kaivoksella Suomessa osana Business Finlandin rahoittamaa RAGE-projektia (Real-Time AI-Supported Ore Grade Evaluation for Automated Mining).
 

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

[email protected]

Lisätietoa Launchpadista