TREDIH kehitys- ja investointihanke

Projektiuutiset

Pirkanmaan liiton Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoittamassa TREDIH kehitys- ja investointihankekokonaisuudessa määritellään, kehitetään ja pilotoidaan Pirkanmaan valmistavan teollisuuden yritysten käyttöön EDIH-yhteistyötoimintaa (Europan Innovation Digital Hub) ja SIX-kokonaisuutta (Sustainable Industry X) tukeva yhteistoiminnallinen ’Digital Capability’ TKI- ja demonstraatioympäristö -kokonaisuus. Hankkessa toteutetaan avoimia yhteistoimintademonstraatioita alueen yrityksille. Lisäksi hankkeessa kehitetään EDIH-yhteistyömallia työpajatyöskentelyn avulla.

EDIH:n yhteistyömallin muodostamisessa on hankkeen sisäisissä työpajoissa löydetty seuraavia yhteistyömuotoja:

  • Asiantuntijapalvelut
  • Testaus ennen investointia
  • Osaamisen kehittäminen
  • Rahoitusneuvonta
  • Innovaatioekosysteemit
  • Mahdollisuus hyödyntää tutkimusorganisaatioiden infrastruktuuria

Vuonna 2023 aikana pirkanmaalaisten valmistavan teollisuuden yritysten kanssa tehtävissä työpajoissa edellisiä yhteistyömuotoja käsitellään tarkemmin sekä selvitetään yksityiskohtaisemmin yritysten tarpeita ja valmiuksia niihin.

TREDIH-hankkeen jokainen partneri (Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja VTT) toteuttaa investointeja, joiden avulla kehitetään hankkeen aikana digitaalisia kyvykkyyksiä tukevia yhteistoiminnallisia demonstraattoreita. Hankintojen avulla kehitettävän demonstraatioympäristön ja yhteistyömallin avulla edistetään etenkin Pirkanmaan alueen valmistavan teollisuuden TKI-ekosysteemien kehitystä sekä yritysten tarpeisiin soveltuvia tutkimus- ja pilotointiratkaisujen toteuttamistapoja.

Hankkeen kesto: 1.12.2021 – 30.6.2023

Yhteistyökumppanit:

Tampereen yliopisto
Tampereen ammattikorkeakoulu

tredihlogojapartnerilogot
Share
Antti Väätänen
Antti Väätänen
Technology manager
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.