Non-exhaust emissions in electrifying mining and urban environment (NEX-EL)

Projektiuutiset

Non-exhaust emissions in electrifying mining and urban environment (NEX-EL) -tutkimushanke tutkii haitallisia hiukkas- ja kaasupäästöjä sekä niiden vaikutuksia ilman laatuun kaivostoiminnassa ja katuympäristössä sekä päästöjen vähennyskeinoja.

Työkoneiden ja ajoneuvojen sähköistyminen vähentää pakokaasujen merkitystä ilmanlaatuun. NEX-EL hankkeessa tutkitaan millaisia ovat kaivostoiminnan ja katuympäristön päästölähteet ja päästöt tulevaisuudessa, kun polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen ja koneiden määrä vähenee. Tällöin jarrujen, renkaiden ja kaivostoiminnassa eri työvaiheiden mm. räjäytysten vaikutus ilmanlaatuun korostuu. Tutkimusta suoritetaan kokeellisesti kaivos-, katu- ja laboratorio-olosuhteissa sekä mallinnuksen keinoin.

Tutkimuskumppaneina NEX-EL-hankkeessa ovat koordinaattorina toimiva VTT, Ilmatieteen laitos, Tampereen yliopisto sekä Oulun yliopisto.

Hankkeessa yritys- ja yhteiskuntasektorilta mukana ovat Airmodus, Dekati, Forcit, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Outokumpu, Pegasor, Ramboll Finland, Sandvik, Satel ja Tapojärvi. NEX-EL on osa Sandvik Shift´25 tutkimusohjelmaa. Hankkeen pääasiallisena rahoittajana toimii Business Finland. Projekti alkoi maaliskuussa 2023 ja kestää helmikuun 2026 loppuun.

Lisätietoja:
Projektin verkkosivu: www.nexel.fi

NEXEL logo
Share
Anssi Järvinen
Anssi Järvinen
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.