Materiaalien talteenotto

Kestävien materiaalien ja kulutushyödykkeiden tarve kasvaa ympäri maailmaa. Mistä niihin tarvittavat raaka-aineet tulevat – ja riittävätkö ne?

Voimme muuttaa ympäristöhaasteet uusiksi raaka-aineiksi.
Jarmo Ropponen

Me pidämme huolen, että vaikeasti kierrätettävät ja käsiteltävät metallit, mineraalit, kemikaalit, jätteet ja energia käytetään tehokkaasti uudelleen raaka-aineina. Näin säästämme ympäristöä sekä kriittisiä resursseja ja luonnonvaroja.

Vuonna 2030 olemme kehittäneet materiaalien ja raaka-aineiden talteenottomenetelmiä, joilla on kaupallista ja tieteellistä arvoa. Raaka-aineisiin lisättävä arvo säilyy tuotteen valmistuksesta jätteenkäsittelyyn asti. Monipuolinen materiaalien talteenotto on muuttunut asiakkaidemme kilpailueduksi.

Lähestymistapamme

Olemme tutkimus- ja innovaatiokumppani arvokkaiden raaka-aineiden tehokkaassa talteenotossa teollisuuden ja asuinalueiden sivuvirroista. Autamme myös löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia hankalasti käsiteltävien materiaalien, kuten muovien, mineraalien, energian tai kemikaalien, uusiokäytöstä.

Lähestymistapamme kulmakivet:

  • Autamme löytämään maatalous-, metsä-, kaupunki- ja teollisuusympäristöistä kerätyille kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille raaka-aineille uusia ja kannattavia käyttötapoja.

  • Varmistamme kriittisten resurssien riittävyyden muuttamalla haastavat ja huonolaatuiset metallit, mineraalit ja vaikeasti kierrätettävät kulutustuotteet uusiksi raaka-ainelähteiksi.

  • Teemme uusiutumattomien materiaalien talteenotosta ja materiaalivirtojen hallinnasta kestävää edistyneen data-analytiikan ja mallintamisen avulla.

  • Kehitämme tuotteiden arvoketjuja soveltamalla mekaanista, kemiallista, biokemiallista, termokemiallista ja bioteknistä kierrätystekniikkaa muovien, raaka-aineiden ja jätevirtojen jatkokäsittelyssä.