Lähikuva piirilevystä.

Mineraalien ja metallien kiertotalous

Jotkin asiat ovat korvaamattomia. Tulevaisuudessa tarvitsemme edelleen uusiutumattomia raaka-aineita, kuten tiettyjä mineraaleja ja alkuaineita.

Näitä arvokkaita luonnonvaroja ei voida valmistaa yhtään enempää. Siksi tarvitsemme kiertotaloutta.

Saatavilla olevien materiaalien hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti on keskeinen kysymys nykymaailmassa.
Elina Huttunen-Saarivirta

Tulevaisuudessa kuluttajat ja yritykset toimivat kiertotaloudessa, jossa kaikki raaka-aineisiin lisättävä arvo säilytetään. Uusista kiertotalouteen liittyvistä yrityksistä on tullut valtavirtaa ja talouskasvun moottoreita.

Lähestymistapamme

VTT on kiertotalouden ajatusjohtaja ja muutoksen eteenpäinviejä, joka auttaa muuttamaan uusiutumattomien materiaalien niukkuuden kumppaniensa ja asiakkaidensa kilpailueduksi.

Lähestymistapamme kulmakivet:

Raaka-aineiden jäljitettävä ja vastuullinen käyttö.

Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvän haasteen ratkaiseminen uusiutuvien raaka-aineiden yleistyessä.

Urbaani kaivostoiminta eli olemassa olevien luonnonvarojen talteenotto.

Uudenlaisten teollisuuden ekosysteemien edistäminen lisäarvon luomiseksi luonnonvaroille.