Vähähiilinen ja älykäs liikenne

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.

Kaikki keinot on otettava käyttöön liikenteen muuttamiseksi ilmastoystävällisemmäksi.
Johannes Hyrynen

Liikenteestä on saatavilla dataa, jota hyödyntämällä voimme kehittää ennennäkemättömiä, ihmisten ja ilmaston tarpeita tukevia palveluita – maalla, merellä ja ilmassa.

Kuljetusketjujen ja liikennejärjestelmien automaatio ja digitalisaatio synnyttävät uusia, kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Vuonna 2030 niistä on syntynyt Suomeen uusia innovaatiota. Liikennemuodot tukevat niin yksilöiden ja yhteisöjen kuin yritysten tarpeita – globaaleista päästötavoitteista tinkimättä.

Lähestymistapamme

VTT:n tavoitteena on liikenteen hiilijalanjäljen puolitus vuoteen 2030 mennessä. Autamme kehittämään kestäviä ja käyttäjien yksilöllisiä tarpeita tukevia kuljetus- ja liikennepalveluita.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

  • Kohdennamme ja priorisoimme kehitystyötä liikenteestä kerättävän datan avulla. Käyttäjien tarpeet ovat lähtökohta kaikille uusille innovaatioille.

  • Luomme ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja ovat kaikille saavutettavissa sosioekonomiseen tilanteeseen katsomatta.

  • Kehittämällä kuljetus- ja matkustusverkostoja sekä liikennevälineitä ja -palveluita parannamme matkustamisen käyttäjäkokemusta ja turvallisuutta.

  • Lyhyen aikavälin tavoitteemme on saada päästöt hallintaan biopolttoaineilla. Keskipitkällä aikavälillä kaluston uusinnassa hyödynnetään sähköajoneuvoja ja pitkällä aikavälillä kuljetuksessa sekä liikenteessä siirrytään uusiutuvaan energiaan.