Energia

Tulevaisuuden hiilineutraaliin energiajärjestelmään on siirryttävä niin, että energia on kestävää, toimitusvarmaa ja kilpailukykyistä. VTT tukee siirtymää kehittämällä puhtaan energian ratkaisuja ja vauhdittamalla uusien, hajautettujen energiajärjestelmien syntymistä.

Energiantuotannon, liikkumisen ja asumisen hiilidioksidipäästöt pitää nopeasti leikata lähes nollaan nykyisestä. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kyse ei ole vain sähkön tuotannosta ja kulutuksesta, sillä ilman energiaa ei synny tuotteita tai palveluitakaan.

VTT vauhdittaa siirtymistä hiilineutraaliin energiajärjestelmään. Energian käyttöä on tehostettava ja sähköistettävä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä ja ydinvoimaa on hyödynnettävä järkevästi. Kohtuuhintaista, kestävää ja toimitusvarmaa energiaa on oltava riittävästi ja häiriöttömästi saatavilla myös siirtymäaikana. Siksi koko energiapalettia tulee kehittää tasaisesti. Selvityksemme mukaan Suomessa voitaisiin tuottaa uusiutuvalla energialla 60−70 % energiasta ja 65−77 % sähköstä vuonna 2050. Sähkönlähteinä käytettäisiin ennen kaikkea tuuli-, aurinko-, vesi-, ydin- ja bioenergiaa. 

Parhaimmillaan uusiutuvalla energialla voitaisiin tuottaa jopa 70 % energiasta vuonna 2050.

Energiajärjestelmä on murroksessa. Isoista, runkoverkkoon liitetyistä voimaloista siirrytään kohti joustavia, hajautettuja energiaverkostoja, joissa käyttäjien ja palveluiden rooli on merkittävä. VTT tarjoaa parasta tieteellistä ja teknologista osaamista uusien innovaatioiden ja puhtaiden energiajärjestelmien luomiseen. 

Luo energian tulevaisuutta kanssamme. Tutki palveluitamme alla tai ota suoraan yhteyttä, niin räätälöimme kumppanuuden tarpeisiisi. 

Julkaisu: Ratkaisuja energiamurroksen pullonkauloihin

Mitä energiamurros vaatii onnistuakseen? VTT:n uusi julkaisu esittelee vihreän siirtymän viisi pullonkaulaa sekä uusimmat ratkaisuehdotukset, jotka mahdollistavat yrityksesi menestymisen muutoksessa. 

Bottlenecks in energy transition guide cover image

Lataa opas sektori-integraatiosta

Oppaan Sektori-integraatio: kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää tarkoituksena on avata sektori-integraatiota ilmiönä ja esitellä tapoja, joilla eri alat voivat hyötyä energiajärjestelmän murroksen tuomista mahdollisuuksista.

Aiheeseen liittyvät palvelut

Suuri määrä aurinkokennoja veden päällä.

Aurinkoenergia

Me VTT:llä autamme asiakkaitamme löytämään uusia tapoja kerätä ja hyödyntää aurinkoenergiaa nykytoiminnassa ja tulevaisuudessa.

People standing on wet sand with wind mills in the background

Tuulivoima

Tuulivoiman kustannustehokkuutta voidaan parantaa ratkaisemalla tuuliturbiinin lapojen kuluminen ja jäänmuodostus datan avulla.

aerialphotoofhelsinkiatnigth_small

Ydinenergian tulevaisuus

Ydinenergia-alalle kehitetään uusia ratkaisuja, kuten pieniä modulaarisia ydinreaktoreja tai fuusioenergiaa. VTT auttaa asiakkaita pääsemään mukaan kehitystyöhön sekä löytämään oikean ajankohdan ja tavan uusien teknologioiden käyttöönottoon.

Electricity power lines in front of sundown

Ydinenergia

VTT:llä on monipuolinen valikoima palveluita ja ratkaisuja turvallisen ja kestävän ydinenergian käytön tukemiseksi. Voimme auttaa ydinvoimaohjelman kaikilla osa-alueilla ja ydinlaitoksen koko elinkaaren ajan.

Photo of pipes inside a power plant

Dynaaminen prosessisimulaatio-ohjelmisto Apros®

Apros® on VTT:n ja Fortumin simulointiohjelmisto, jota sadat asiantuntijat ympäri maailmaa käyttävät laitosten ja järjestelmien turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

A photo of solar panels with power lines in the background.

Älykkäät sähköverkot ja energiajärjestelmät

Kehitämme järjestelmäratkaisuja, jotka muuttavat energiasektoria kohti hiilineutraaliutta.

Battery technologies and fuel cells

Akkuteknologiat

Akut ovat keskeisessä roolissa siirtymässä fossiilisista polttoaineista kohti kestävää liikkumista ja uusiutuvaa energiantuotantoa. VTT toimii aktiivisesti monella sovelletun akkututkimuksen sektorilla.

A forest and lake reflecting sky and clouds as shot from above.

Hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi (CCU ja CCS)

VTT tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä tai varastointia varten teollisuuteen, liikenteeseen, sähkö- ja lämmitysalalle sekä maa- ja metsätalouteen.

Photo of cars in rush hour traffic in city at night

Polttokennot ja vety

VTT Fuel Cellsilla on maailmanluokan osaamista, ja se kehittää jatkuvasti tutkimuslaitoksia tarkoituksenaan palvella polttokennostojen ja oheisjärjestelmien (balance-of-plant) komponenttien kehittäjiä, järjestelmäintegraattoreita sekä vihreän sähköteknologian loppukäyttäjiä.

Kiinnostaako energian tulevaisuus? Ota yhteyttä!