Biotekniikka

Aiheet

Tällä vuosikymmenellä nähdään biotekniikan mullistava voima. Globaalien vastuullisuustavoitteiden mukaisesti VTT auttaa yrityksiä monilla teollisuuden aloilla siirtymään biotalouteen, jossa teollisuuden kemikaalit, polttoaineet ja säännöllisesti käytettävät materiaalit tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista.

Biotekniikka on yksi tämän hetken nopeimmin kasvavista tekniikan aloista. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että siirtyminen kiertotalouden kautta kestävään talouteen edellyttää uusia tapoja käyttää ja tuottaa teollisuuden raaka-aineita.

VTT on erikoistunut ideoiden viemiseen laboratorioista teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin.

Me VTT:llä kehitämme erilaisia eläviä solutehtaita kuten mikrobeja (bakteerit, hiivat ja homeet), leviä, kasveja ja kasvisoluja biomassojen, erilaisten ainesosien, arvokkaiden kemikaalien ja proteiinien kestävää tuotantoa varten. Lähestymistapamme takaa kestävän materiaalien tarjonnan, turvalliset ja jatkuvat tuotantoprosessit sekä taloudelliset ja ympäristöystävälliset lopputuotteet asiakkaillemme..

Olemme erikoistuneet ideoiden viemiseen laboratorioista teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin auttaen asiakkaitamme tuomaan tuotteensa markkinoille entistä nopeammin. Muita osaamisalueitamme ovat biotransformaatio, kasvisolujen kylmävarastointi ja bioaktiivisuuden testaus. Arvokkaimmat  mikrobi- ja kasvisolulinjamme ovat saatavilla VTT:n kantakokoelmassa.

Biotekniikka muuttaa niin kuluttajien arkea kuin teollisuuden tuotantoprosessejakin arvaamattomilla ja jännittävillä tavoilla. Esimerkiksi synteettinen biologia on jo osoittautumassa aidosti mullistavaksi teknologiaksi, joka mahdollistaa DNA:n muokkaamisen, kun kehitämme tuotanto-organismeja tulevaisuuden biotaloutta varten.

Jaa
Jari Rautio
Jari Rautio
Solution Sales Lead, Industrial Biotechnology and Food