VTT:n visiopaperi: Lupaavimmat teknologiat

Näkökulma Suomen kestävään kasvuun ja vaikuttavaan innovaatiopolitiikkaan

Noustakseen kestävän kasvun kärkimaaksi Suomen on panostettava osaamisalueisiin, joissa meillä on erityistä huippuosaamista ja kilpailuetua ja joihin panostamalla voimme edistää kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

Suomen teknologia- ja innovaatiopolitiikasta sekä keinoista nousta kestävän kasvun kärkimaaksi on keskustelu viime vuosina paljon. Tällä hetkellä kaikkien eduskuntapuolueiden yhdessä hyväksymä tavoite on TKI-rahoituksen nostaminen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Akuutti kysymys kuuluu: miten tämä rahoitus kannattaa kohdentaa, jotta se luo Suomeen mahdollisimman tehokkaasti kestävää kasvua ja kansainvälistä uutta liiketoimintaa.

Noustakseen kestävän kasvun kärkimaaksi Suomen on panostettava osaamisalueisiin, joissa meillä on erityistä huippuosaamista ja kilpailuetua ja joihin panostamalla voimme edistää kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

VTT:n visiopaperi Lupaavimmat teknologiat - Näkökulma Suomen kestävään kasvuun ja vaikuttavaan innovaatiopolitiikkaan

Globaalien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan uusia teknologioita. Siksi teknologia-alojen tutkimukseen ja osaamiseen panostaminen on välttämätöntä kestävän kasvun mahdollistamiseksi.

Lisäksi TKI-rahoitusta on osattava suunnata viisaasti, jotta tutkimukseen perustuvasta teknologiaosaamisestamme todella syntyy kaupallisesti merkittäviä innovaatioita ja siten uutta liiketoimintaa sekä arvoa yhteiskunnalle. Kohdentamisen lisäksi aina tulee tukea myös uusien ratkaisujen ja tieteellisten läpimurtojen versoamista.

Rahoituksen suuntaamista vaikeuttaa se, että tieteen harppaukset ja uudet teknologiat ovat usein monimutkaisia ymmärtää ja erilaisia rahoituksesta kilpailevia tutkimuksen osa-alueita on lukuisia. Miten siis tehdä valintoja eri alueiden välillä, jotta rahoitus olisi mahdollisimman tehokasta sekä Suomen kilpailukyvyn ja talouden että ympäristön, ilmaston ja sosiaalisen kestävyyden kannalta?

Lue lisää tiedotteesta

Huippuasiantuntijat varoittavat:

Suomi ei saa vajota innovaatiokriisiin - tutkimuksen ja yritysten paremmalla yhteistyöllä voidaan luoda kestävää kasvua.

Suomen lippu

Tämä visiopaperi pyrkii avaamaan, mihin tieteen harppauksista nouseviin teknologian osa-alueisiin Suomen kannattaa erityisesti panostaa, jotta saavutamme sekä taloudelliset että kestävyystavoitteemme.

Paperimme kokoaa eri organisaatioissa toimivien, Suomen johtavien teknologia-alan asiantuntijoiden näkemyksen lupaavimmista tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuvista teknologiaosaamisen alueista sekä innovaatioiden syntyyn keskeisesti vaikuttavista tekijöistä.

Tässä paperissa ei siis puhuta jo markkinoilla olevista teknologioista vaan tutkimukseen pohjautuvista osaamisalustoista. Ne perustuvat tieteen tuoreisiin läpimurtoihin, ja juuri nyt tässä vaiheessa olevat uudet teknologiat etenevät tutkijoiden työpöydillä ja laboratorioissa korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja yritysten tutkimus- ja kehitysyksiköissä. Markkinoille edetessään ne mullistavat maailmaa. Jokainen niistä ratkoo myös osaltaan maailman kestävyysongelmia.