Vuosaaren sataman muovipilotissa onnistuttiin keräämään talteen yli 800 kiloa jätemuovia

Uutiset, Lehdistötiedote

Muovien kierrättäminen uusiomuoviksi lisää yritysten kestävää liiketoimintaa ja tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista. VTT, Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama pilotoivat yrityskumppaniensa kanssa muovinkierrätystä Vuosaaren satamassa 16.11.–31.12.2020. Tavoitteena oli selvittää, miten muovien kierrätystä voidaan tehostaa satama-alueella. Pilotti oli osa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshanketta.

Vuosaaren sataman muovien yhteiskeräyskokeilun, muovipilotin, tavoite oli edistää kierrätystä käytännön tasolla. Kokeilussa sekä pilotoitiin kilpailevien yritysten välistä yhteistyötä että selvitettiin alueelta saatavat muovityypit ja niiden puhtausaste. Toive kierrätyksestä tuli alueen yrityksiltä, joita Helsingin kaupunki haastatteli kesällä 2020. Pilotti toteutettiin osana HNRY-hankkeen konseptointityötä, jossa VTT kehittää ja testaa yritysten kanssa hankkeessa luotuja hiilineutraalia toimintaa edistäviä toimintamalleja.

Vuosaaren sataman muovien yhteiskeräyskokeilu tuotti noin 1,5 kuukauden aikana yli 800 kiloa yritysten jätteeksi meneviä pakkaus- ja logistiikkamuoveja. Arviolta 80 % muovityypeistä oli polypropeenia (PP) ja polyeteeniä (PE-LD), jotka soveltuvat hyvin uusiokäyttöön. Materiaalien puhtausaste oli pilotoinnin kannalta riittävä. Keräyksestä saadut tiedot ja kokemukset vahvistivat päämäärää saada tietyt muovijakeet ja -tuotteet jatkossa kierrätykseen.

Yhteiskeräykseen osallistuneiden yritysten palaute oli positiivista. Yritykset toivoivat muovinkierrätystä myös jatkossa sataman alueelle. Kyselyn perusteella yritykset näkivät yhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöpalveluihin liittyen.

”Toivon, että pääsemme kierrättämään muovit jatkossakin. Sitä on aivan turha laittaa muun jätteen sekaan, ja muovia tulee meiltä paljon”, toteaa Container-Depot Ltd Oy:n terminaalipäällikkö Mika Laakkonen.

”Vuosaari tarjosi arvokasta tietoa tutkimuksen tueksi. Jatkokeskustelut esimerkiksi Lassila & Tikanojan kanssa vahvistivat näkemystä kerättyjen muovikalvojen ja -säkkien käytöstä uusiomuovina”, kertoo VTT:n tutkija Satu Pasanen.  

Seuraavaksi VTT tarkastelee kierrätyksen taloudellista näkökulmaa ja jatkaa pilotointiin pohjautuvaa konseptointityötä, jonka tulokset julkistetaan HNRY-hankkeen päätösseminaarissa 28.4.2021.

Muovipilottiin osallistuivat seuraavat Vuosaaren satamassa toimivat yritykset: SA-TU Logistics Oy, Nurminen Logistics Oyj, Steveco Oy, (Pihakatti Oy), Arctic Container Oy ja Container-Depot Ltd Oy, Alpi Finland Oy. Käytettävän keräyslaitteiston toimitti Europress Group Oy.

6Aika 
6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia. Sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto –ohjelmasta. 

HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet
HNRY-hankkeessa tuetaan yritysalueiden ja niiden yritysryhmien kehittymistä vähähiilisiksi ja resurssiviisaiksi toimijoiksi päästövähennyksiä ja kiertotaloutta edistävien ratkaisujen kautta. Hanke toteutetaan vuosina 2019 –2021 ja sitä koordinoi Helsingin kaupunki.  

Lisätietoja

Teknologian tutkimuskeskus VTT
Tutkija Satu Pasanen
Puh. 040 516 0577, [email protected]

Helsingin kaupunki
Projektiasiantuntija Saara Pellikka
Puh. 040 671 2078, [email protected]

Projektikoordinaattori Susanna Suomalainen
Puh. 040 674 9950, [email protected]

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?