VTT:n Ydinenergia-tutkimusalueen uusi vetäjä Jani Halinen: "Ydinvoimalla on merkittävä rooli osana tulevaisuuden vähähiilisempää energiajärjestelmää."

Uutiset

Filosofian tohtori Jani Halinen on nimitetty VTT:n ydinenergiatutkimuksen uudeksi vetäjäksi 2.1.2024 alkaen. Pitkän uran energiakentällä tehnyt Halinen tuo mukanaan monipuolista ja kansainvälistä kokemusta. Ydinvoiman rooli osana tulevaisuuden energiajärjestelmää on merkittävä, kun ilmastonmuutosta hillittäessä pyritään kohti hiilivapaata energiantuotantoa.

Suomen sähköntuotannosta 40 prosenttia tulee ydinenergiasta. Jani Halisen mukaan on tärkeää miettiä, millaisista palasista energiajärjestelmä halutaan tulevaisuudessa rakentaa, jotta se palvelee suomalaista yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

”Suomessa on pitkään nähty, että ydinenergian käyttö on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista pyrkiessämme kohti vähähiilistä energiantuotantoa. Energiatoimiala toki elää, ja uusia ratkaisuja tutkitaan jatkuvasti myös ydinenergian osalta. On kuitenkin tärkeää miettiä, miten kaikki palaset sopivat yhteen, jotta kuluttajille voidaan taata kestävää ja edullista sähköä, jonka toimitusvarmuus on taattu”, Halinen pohtii.

Halinen tuntee ydinvoiman haasteet ja mahdollisuudet. Hän on väitellyt Oulun yliopistolta teoreettisesta fysiikasta ja tekee parhaillaan toista väitöskirjaansa taloustieteistä. Hän on työskennellyt 17 vuotta Fortumilla pääosin ydinvoiman parissa vetäen alaan liittyviä tutkimusohjelmia sekä liiketoiminnan kehityshankkeita. Vuoden 2023 ajan Halinen vastasi Valmetilla globaalin energialiiketoiminnan strategiasta ja kehittämisestä. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Forsmarkin ydinvoimalaitoksen hallituksessa.

”Olen ollut ydinvoiman kanssa tekemisissä jo 20 vuotta. Tänä aikana minulle ovat tulleet tutuiksi ydinvoimaan liittyvät kysymykset laidasta laitaan suunnittelu- ja projektinjohtotehtävistä edunvalvontaan ja organisaatioiden strategiseen kehittämiseen. Toimeksiannoista eksoottisimmasta päästä on varmaan ollut kazakstanilaisten uraanikaivosten auditointi”, Halinen kertoo.

Halisen suhde VTT:hen on kulkenut Halisen uralla jatkuvasti rinnalla, sillä se on ollut sekä Fortumin että Valmetin tärkeä kumppani. VTT:n Hiilineutraalit ratkaisut -liiketoiminta-alueen johtajan Jussi Mannisen mukaan ydinenergia-ala on erityisen kiinnostava juuri nyt ja Haliselta löytyy näkemystä kehittää tutkimusaluetta edelleen.

”Ydinenergia-alalla panostetaan merkittävästi uusiin teknologioihin, kuten pienreaktoreihin ja fuusioon, ja se tekee tästä alasta juuri nyt erityisen mielenkiintoisen meidän kaltaisellemme innovaatiotoimijalle. Vahvan substanssiosaamisensa lisäksi Jani Halinen tuo meille tärkeää liiketoimintanäkemystä ja asiakasnäkökulmaa”, hän sanoo. 

Suomi turvallisen ydinenergian edelläkävijöitä

VTT on ollut mukana Suomen ydinvoimasektorin kehityksessä sen alkuajoista asti. VTT tukee olemassa olevien laitosten operatiivista toimintaa ja teknologian kehittämistä.

”Suomella on vankkaa kokemusta ja osaamista ydinenergian turvallisesta ja taloudellisesta käytöstä. Suomi on ollut edelläkävijä ydinjätteen loppusijoituksessa, ja siihen on täällä varauduttu jo alusta alkaen vastuullisesti”, Halinen sanoo.

VTT:llä on Halisen mukaan tärkeä rooli tuottaa faktatietoa päätöksenteon tueksi ja innovaatioita teollisuudenalan uudistamiseksi.

”Elämme maailmassa, jossa asioita tuodaan usein esiin varsin kapeasta näkökulmasta. VTT:llä on riippumattomana ja neutraalina toimijana tärkeä rooli tällaisessa toimintaympäristössä. VTT:n työ palvelee paitsi teollisuutta myös viranomaisia ja avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisen osaamisen ja teknologian kaupallistamiselle ja kansainvälisille markkinoille viemiseen”, Halinen toteaa. 

Jaa
Jani Halinen
Jani Halinen
Vice President
0