VTT:n vuosi 2019: positiivinen tulos kiristyvästä kilpailusta huolimatta

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Vuosi 2019 osoitti, että VTT on valinnut oikean suunnan tutkimus- ja innovaatiotyölleen. Kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyi, mutta onnistuimme kotiuttamaan Suomeen lähes 40 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Panostimme edelleen erityisesti osaamisen kehittämiseen ja teimme myös kustannussäästöjä talouden vahvistamiseksi. Taloudellisista tavoitteista jäimme hieman. Vuosi 2020 on käynnistynyt poikkeuksellisella tavalla.

Koronavirusepidemia on tuonut mukanaan ennennäkemättömiä haasteita keväällä 2020. Kriisin nujertamisessa laaja-alainen yhteistyö tiedemaailman ja muun yhteiskunnan välillä korostuu. Epidemia on tuonut soveltavan tieteen merkityksen yhteiskunnalle entistä näkyvämmäksi. VTT antaa oman vahvan panoksensa, jotta keinot kriisin yli pääsemiseksi löydettäisiin ja paluu arkeen olisi helpompaa.

”Epidemia vaikuttaa yritysten innovaatiotoimintaan ja talouteen, mutta haluamme olla asiakkaidemme tukena, jotta innovaatiotoiminta jatkuu myös kriisin aikana ja globaalisti tärkeät tutkimushankkeet kestävän kasvun löytämiseksi eivät pysähdy”, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Konsernin tilikauden tulos 3,6 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liiketulos negatiivinen

Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 147 miljoonaa euroa (171 milj. euroa vuonna 2018). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 98 miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääosin valtionavustuksista. Liikevaihto pieneni asiakastoimeksiantojen laskun, Business Finlandin rahoituksen vähenemisen ja edellisenä vuonna tehtyjen tytäryhtiömyyntien seurauksena. Liikevaihdosta 83 miljoonaa euroa kertyi strategisesta tutkimuksesta ja 64 miljoonaa euroa liiketaloudellisin perustein tapahtuvasta tutkimuksesta.

Konsernin liiketulos laski edellisvuodesta 3,1 miljoonaan euroon. Konsernin oikaistu vertailukelpoinen liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa negatiivinen (-2,0 milj. euroa vuonna 2018) huolimatta merkittävistä kustannusleikkauksista. Tilikauden tulos oli 3,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 66 prosenttia.

Voittoa tavoittelemattomana, riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena emoyhtiö-VTT:n erityistehtävänä on edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa.

Emoyhtiöllä oli viime vuonna yhteensä 1 420 asiakasta, joista 825 oli suomalaisia yksityisen sektorin asiakkaita, 365 ulkomaisia yksityisen sektorin asiakkaita ja 230 sekä koti- että ulkomaisia julkisen sektorin asiakkaita. Emoyhtiön liikevaihdosta 53 prosenttia kertyi Suomesta ja 47 prosenttia ulkomailta (konsernissa vastaavat luvut 52 % ja 48 %). Emoyhtiön tilikauden tulos oli 3 miljoonaa euroa.

Edelläkävijä globaaleissa haasteissa

“Nostimme jo vuonna 2016 strategiamme lähtökohdaksi vastaamisen globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja maapallon resurssien riittävyyteen. Strategia on osoittautunut ajankohtaiseksi. Tässä työssä tieteen soveltaminen käytännön innovaatioiksi on avainroolissa”, sanoo toimitusjohtaja Antti Vasara.

VTT kehittää muun muassa puhtaan energian, kestävän ruoantuotannon ja kiertotalouden innovaatioita. Tutkimuksemme ytimessä oli vuonna 2019 esimerkiksi muovien kiertotalous, josta odotamme syntyvän läpimurtoinnovaatioita jo 2020-luvulla. Innostavia esimerkkejä ajan hermolla olevasta tutkimuksesta olivat myös VTT:ltä ponnistaneet start-upit, kuten Solar Foods, joka tuottaa ilman hiilidioksidista syötävää proteiinia, ja IQM, joka kehittää Suomeen ensimmäistä toimivaa kvanttitietokonetta.

Vauhditimme uusien syvän teknologian start-upien syntymistä Suomeen sijoittamalla uuteen Voima Ventures -pääomasijoitusyhtiöön sekä perustamalla sisäisen VTT LaunchPad -ohjelman, joka tukee VTT:läisiä tutkimuksen kaupallistamisessa. Lisäksi perustimme VTT SenseWay Oy -tytäryhtiön kehittämään autonomisen liikkumisen järjestelmiä maalla, merellä ja ilmassa. Älykkäitä energiaratkaisuja kehittävä Smart Otaniemi -ekosysteemi on kerännyt paljon kansainvälistä kiinnostusta.

Vuosikertomukseen sisältyy vastuullisuusraportti GRI-taulukon muodossa. Kehitämme vastuullisuuttamme tänä vuonna muun muassa yritysvastuun olennaisuusanalyysin avulla ja kerromme vastuullisuustyöstämme lisää verkkosivuillamme työn edetessä.
”Maailmanlaajuiset haasteet ovat suuria, mutta samalla keinot vastata niihin kehittyvät huimaa vauhtia. Olen optimistinen, että globaalit haasteet pystytään lopulta kääntämään kestäväksi kasvuksi”, Antti Vasara sanoo.

 

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara