VTT:n uusi toimistorakennus palvelee älykkään energian tutkimusalustana

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT:n vuonna 2020 valmistunut monitilatoimisto VTT FutureHub on myös monipuolinen tutkimusalusta - Living Lab. Rakennus muodostaa paikallisen energiajärjestelmän, joka sisältää useita älykkäitä ratkaisuja ja tukee samalla VTT:n tutkimustoimintaa ja pilotointeja.

”VTT FutureHub Living Lab toimii tärkeänä alustana t&k-hankkeissamme ja avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa kansainväliseen yhteistyöhön”, kertoo älykkäiden energiajärjestelmien tutkimusprofessori Kari Mäki.

Rakennuksen katolle on asennettu aurinkopaneelit ja pihalle sähköauton latauspisteet. Rakennuksessa on nykyaikainen taloautomaatiojärjestelmä sekä useita erilaisia mittareita ja antureita, joilla kerätään jatkuvaa mittausdataa. Dataa hyödynnetään Digital Twin -alustalla, johon rakennus on myös mallinnettu. 

Eri kokonaisuuksia voidaan ohjata joko osana paikallista optimointia tai esimerkiksi joustomarkkinoilla virtuaalivoimalaitoskonseptin mukaisesti. Optimoinnissa hyödynnetään koneoppivia algoritmeja ja tekoälyä. Alueella on käytössä 5G-testiverkko, joka osaltaan mahdollistaa uusien ohjaus- ja mittausratkaisujen kehittämisen. 

Rakennusta hyödynnetään esimerkiksi paikallisen optimoinnin, virtuaalivoimalaitosten, energiayhteisöjen tai alueoperaattorimallien tutkimuksessa. Se integroituu myös VTT:n tutkimuslaboratorioihin ja simulointiympäristöihin.

”Infrastruktuuri ja tutkimusympäristöt yhdessä tekevät VTT FutureHubista rakennuksena monipuolisen älykkään energian tutkimusalustan. Living Lab -ympäristön ja simulointien yhdistäminen tuo kokonaan uusia mahdollisuuksia niin tutkimukseen kuin pilotointiin. Yhdistelmä tarjoaa meille erinomaisen työkalun uuden liiketoiminnan luomiseksi yrityksille energiamurroksesta, kertoo Mäki.
 

Älykkäitä ratkaisuja energiamurrokseen

VTT FutureHub Living Labin avulla voidaan kehittää yrityksille uusia ratkaisuja ja antaa vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten rakennuksen olosuhteet ja käyttäjän näkökulma huomioidaan osana aktiivista kysyntäjoustoa?
  • Miten paikallista energianhallintaa, akustoja, aurinkotuotantoa ja sähköauton latausta voidaan sovittaa yhteen eri olosuhteissa?
  • Miten uudet mikroverkkoratkaisut soveltuvat kaupunkiympäristöön hyödyntämällä esimerkiksi DC-sähkönjakelua?
  • Miten energiayhteisömalli rakentuu toimistorakennuksen tapauksessa?
  • Miten sektori-integraatio toteutuu rakennuksen tasolla?
  • Miten rakennuksen dataa ja ohjattavuutta voidaan hyödyntää uusien palvelujen muodossa?
  • Millaisia liiketoimintamalleja tulevaisuuden rakennuksiin ja paikallisiin energiajärjestelmiin voidaan luoda?

Tiloissa myös 5G-verkko ja tarkkaa paikannusta

Älykkään energian tutkimuksen lisäksi VTT FutureHubissa on myös 5G-verkko sekä sisä- ja ulkopaikannuslaitteita, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti tutkimushankkeissa. 

”VTT FutureHubin 5G-verkkoa voidaan hyödyntää erilaisten mobiiliratkaisujen ja IoT-sovellusten kehityksessä. Tiloissa on myös erilaisia mittalaitteita sisä- ja ulkotilapaikannusmenetelmien kehittämiseen. Testialustoja voidaan käyttää yhteisrahoitteisissa ja asiakashankkeissa ja hyödyntää palveluprototyyppien demonstroinnissa”, kertoo Living Lab -projektia vetänyt erikoistutkija Tapio Pernu.
 

FutureHub  Living Lab
Jaa
Kari Mäki
Kari Mäki
Research Professor
Tapio Pernu
Tapio Pernu
GeertJan Bluemink
Geert-Jan Bluemink
Operations Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.