VTT:n turvallisuuspäällikkö Ilona Sutela palkittiin vuoden turvallisuuspäällikkönä

Uutiset

FSA (Finnish Security Awards) palkitsi VTT:n turvallisuuspäällikkö Ilona Sutelan vuoden turvallisuuspäällikkönä virtuaalisessa palkintojakotilaisuudessa 17.12.2020. Isot onnittelut Ilonalle mahtavasta saavutuksesta!

FSA:n Vuoden turvallisuuspäällikkö -palkinto jaetaan ansioituneelle esihenkilölle, joka on määrätietoisesti ja menestyksellisesti tehnyt turvallisuustyötä millä tahansa turvallisuuden ja riskienhallinnan osa-alueella. VTT:n turvallisuuspäällikkö Ilona Sutelalle tuli tämän vuoden toukokuussa 15 vuotta täyteen VTT:llä, ja hän onkin nauttinut VTT:n tarjoamasta monipuolisesta toimintaympäristöstä turvallisuuden parissa.

”Tämä palkinto on kyllä hieno tunnustus. VTT:n toimintaympäristö on mahdollistanut monipuolisten turvallisuusasioiden tekemisen, ja samalla myös tarjonnut haastetta turvallisuusalan ihmiselle. Mieli pysyy virkeänä, kun pitää olla varautunut kaikkeen mahdolliseen”, Ilona naurahtaa ja kiittelee.  

Pressikuva_Ilona_Sutela
Ilona Sutela

VTT:n turvallisuus on osa jokapäiväistä toimintaa

VTT:n turvallisuuden toiminta on preventiivistä eli riskien ja jatkuvuuden hallintaa, joka on osa jokapäiväistä toimintaa ja johtamista. Sen tavoitteena on varmistaa VTT:lle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen niin ettei henkilöstölle, liiketoiminnalle, muille sidosryhmille tai ympäristölle aiheudu hallitsemattomia riskejä. Vuoden 2020 alussa VTT:llä tietoturvallisuus sekä fyysisen turvallisuuden hallinta yhdistettiin.

”Teemme tiivistä yhteistyötä kyber- eli digiturvallisuuden ja safety-puolen kanssa sekä liiketoiminta-alueiden ja liiketoiminnan tuen kanssa. Tässä työssä tarvitaan kaikkien osapuolien näkemyksiä, jotta turvallisuustoimenpiteet ja menettelyt kohdennetaan oikein”, Ilona kertoo. 

Ilona toimii VTT:llä kaksoisroolissa, turvallisuus- ja valmiuspäällikkönä, joista jälkimmäinen nousi keskiöön maaliskuussa alkaneiden poikkeusolojen aikana. ”Aikoinaan valmiuspäällikön tehtävät aloittaessani ajattelin, että toivottavasti en koskaan joutuisi poikkeusolotilanteiseen, mutta yllättäen se oli keväällä edessä. VTT:llä kuitenkin selvittiin tästä hienosti, ja meillä on perusvalmiudet reagoida siihen. Turvallisuudessa onkin tärkeää varautua ennalta kriisi- ja häiriötilanteisiin, jotta tiedetään, miten niissä pystytään toimimaan tilanteen edellyttävien toimenpiteiden kautta.”

Digitaalinen maailma ja hybriditurvallisuus korostuvat tulevaisuudessa turvallisuusalalla

Turvallisuudessa on tapahtunut paljon muutoksia vuosien varrella. Toimintaympäristö on siirtynyt yhä enemmän digitaaliseen maailmaan ja kansainvälistyminen sekä globaalien talouden vaikutukset näkyvät turvallisuuspuolella myös VTT:llä. ”Turvallisuudessa uhkat ovat muuttaneet muotoaan. Digitaalinen ja fyysinen maailma sekoittuvat yhä enemmän toisiinsa ja siihen liittyvät kyber- ja hybriditurvallisuuden merkitys korostuvat entisestään turvallisuusalalla tulevaisuudessa. Tärkeintä on muistaa katsoa turvallisuutta kokonaisuutena eli mikä vaikuttaa mihinkin”, Ilona painottaa. 

Verkostoituminen, lisäkouluttuminen ja itsensä ajan tasalla pitäminen ovat tärkeässä roolissa turvallisuusalalla. Ilona opiskeleekin kolmatta korkeakoulututkintoaan Jyväskylän yliopistossa, suuntana kyberturvallisuus. Vastapainona hektiselle toimistotyölle ja opiskelulle tarjoaa Ilonan liikuntaharrastukset, aina joukkuelajeista yksilösuorituksiin. 

Lue lisää FSA:n (Finnish Security Awards) jakamista palkinnoista täältä.

Jaa