VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden järjestön EARTOn puheenjohtajaksi

Uutiset, Lehdistötiedote

Eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden yhteistyöjärjestö EARTO on vuosikokouksessaan valinnut VTT:n toimitusjohtajan, tekniikan tohtori Antti Vasaran puheenjohtajakseen. Puheenjohtajuuskausi on kolmevuotinen. EARTOn vuosikonferenssi kokoontuu VTT:n organisoimana Espoossa Dipolissa 19.–20.3.2019.

"Kiitän eurooppalaisia kollegoita luottamuksesta", Antti Vasara kommentoi nimitystään. "EARTO tekee merkittävää työtä, sillä tiede ja tutkimus tarvitsevat yhä lisää näkyvyyttä ja jalansijaa päätöksenteossa myös kansainvälisesti. Nyt onkin erinomainen hetki panostaa tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin ja ratkaista siten globaalit haasteet kestävästi – maailmalla on kaikki edellytykset onnistua tässä." 

Antti Vasara

EARTOn tavoite on edistää tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden näkemyksiä Euroopan unionissa ja sen päätöksenteossa.  

"Eurooppa tarvitsee kilpailukykynsä edistämiseksi laajaa yhteistyötä. EARTOn jäsenorganisaatioilla on tässä keskeinen rooli, sillä ne ovat riippumattomia tutkimuslaitoksia", Vasara toteaa. "Lisäksi EARTO on rakentanut hyvän keskusteluyhteyden EU:n päättäjiin, mikä on välttämätöntä, kun halutaan vaikuttaa EU:ssa", hän jatkaa.

EARTO vaikuttaa unionin politiikkaan työryhmiensä kautta, joissa monet VTT:läisetkin ovat aktiivisesti mukana. "VTT on merkittävä eurooppalainen toimija, ja tehtävämme on auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita kumppaneitamme pääsemään kansainvälisille markkinoille", sanoo Antti Vasara. "Vuosina 2014–2018 kotiutimme yhteensä 134 miljoonaa euroa EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, joka on maailman suurin tutkimusrahoitusohjelma." VTT:n osuus vastaa noin 17 %:a kaikesta Suomeen saadusta H2020-rahoituksesta. 

EARTO (European Association of Research & Technology Organisations) on Euroopan tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden vuonna 1999 perustettu, voittoa tavoittelematon edunvalvontajärjestö. EARTOon kuuluu yli 350 tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota yli 20 eri maasta, ja niiden palveluksessa on yhteensä noin 150 000 henkilöä. Yli 100 000 julkisen ja yksityisen sektorin asiakasta hyödyntää vuosittain näiden organisaatioiden miljardien eurojen arvoisia laitteistoja, tutkimusympäristöjä ja palveluja.

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara