VTT:n selvitys: Lääketeollisuuden on mahdollista kasvaa Suomessa merkittävästi

Uutiset

Lääketeollisuuden on mahdollista kasvaa Suomessa merkittävästi – esimerkiksi rokotetuotannossa. Tämä selviää VTT:n toteuttamasta selvityksestä. Suomessa on kuitenkin polttava tarve kehittää kansallisia rahoitusmekanismeja, kohdistaa olemassa olevia tukia joustavasti ja lisätä vuoropuhelua kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Alan investoinnit ovat Suomessa jääneet jälkeen yleisestä Euroopan investointikehityksestä, vaikkakin viimeaikaiset investointiluvut ovat aiempia vuosia lupaavampia. Selvityksessä tarkastellaan laajasti alan tulevaisuuden kilpailukykyä ja todetaan, että Suomessa voitaisiin lisätä lääketeollisuuden tutkimusta ja tuotantoa sekä luoda uusia korkean osaamisen työpaikkoja.

Kasvua erikoistumalla

Lääketeollisuus on Suomelle houkutteleva teollisuuden ala korkean osaamistarpeen ja korkean kannattavuuden takia. Viime vuonna alan investoinnit kasvoivat Suomessa noin 39 %. Kun investointien määrä vuonna 2019 oli 238 M€, oli se viime vuonna 330 M€.

Suomen vahvuuksia ovat muun muassa koulutettu työvoima ja korkeatasoinen perustutkimus. Lisäksi meillä on luotettava terveydenhuoltojärjestelmä ja ennakoitava toimintaympäristö investointeja harkitsevalle.
Nämä Suomen vahvuudet voidaan selvityksen mukaan parhaiten hyödyntää erikoistumalla muutamiin, kapean segmentin tuotteisiin ja keihäänkärkiin. Tällöin valittujen tutkimusalojen lisäksi niiden tuotantoa voisi olla tulevaisuudessa Suomessa.

Kasvu edellyttää tietoisia valintoja

Selvitystyössä esitellään kolme rinnakkaista kehityspolkua, jotka kaikki osaltaan vahvistavat suomalaista lääketeollisuutta ja luovat mahdollisuuksia uusille investoinneille. 
Kullekin polulle lähteminen on kansallinen valinta, joka vaatii merkittäviä panostuksia ja yhteistä tahtotilaa niin julkisilta toimijoilta kuin yrityksiltä. Kehityspolut ovat: Huoltovarmuus, Tutkimuksesta liiketoiminnaksi ja Älykäs lääketeollisuus. Tutustu kehityspolkuihin tutkimusraportista.

Kolme kehityspolkua lääketeollisuudelle

Tutkimuksen toteutus

VTT:n työ- ja elinkeinoministeriölle ja Lääketeollisuus ry:lle tekemässä laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin lääketuotannon ja -kehityksen asiantuntijoita marras-joulukuussa 2020 sekä toteutettiin alan toimijoita laajasti kokoava ryhmäkeskustelu helmikuussa 2021. Aineiston perusteella raporttiin koottiin kokonaiskuva suomalaisten ja Suomessa toimivien lääkeyritysten nykytilanteesta ja alan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista.

Jaa
Jaakko Paasi
Jaakko Paasi
Principal Scientist
Tiina Apilo
Tiina Apilo
Visiomme tulevaisuudesta

Sykemittarit ja älykellot ovat vasta alkusoittoa. Entä jos älylaitteesi osaisi kertoa pulssisi lisäksi, missä vaiheessa pyörälenkkiä kannattaa hörpätä urheilujuomaa, jotta jaksat polkea pidempään?