VTT:n rokotteiden tuotantoratkaisusta apua globaaliin antibioottiresistenssiongelmaan

Uutiset, Lehdistötiedote

Antibioottiresistentit bakteerikannat ovat vakava ongelma ihmisten terveydelle ja uhkaavat aiheuttaa jopa 300 miljoonan ihmisen kuoleman vuoteen 2050 mennessä. Tilanne on seurausta antibioottien liikakäytöstä, joka painottuu lihantuotantoon. VTT hakee ratkaisua ongelmaan kehittämällä eläinrokotteita vaihtoehdoksi antibiooteille.

Lehdistötiedote 9.1.2019, editoitu versio klo 14: Muutoksissa korostetaan tutkimuksen vaikutusmahdollisuuksia globaaliin antibioottiresistenssiongelmaan. Tiedotteessa ei oteta kantaa Suomen salmonellatilanteeseen eikä siihen, missä rokotteen mahdolliset markkinat olisivat. Suomessa lihantuotantoketjun puhtaus on maailman huippua.
 

Antibioottien käyttö lihantuotannossa on yleistynyt 1950-luvulta lähtien maailmanlaajuisesti ja vastaa jo 80 % antibioottien vuosittaisesta kulutuksesta. Eläinrokotteet voisivat korvata antibioottien käyttöä, jos niitä pystyttäisiin tuottamaan riittävän edullisesti ja tehokkaasti. 

VTT:n ChickVacc-projektissa on kehitetty tehokasta tuottomenetelmää kanojen rokotteille. 

– VTT:llä on yksi maailman parhaista proteiinien tuottoalustoista. Sovelsimme alustaa rokoteproteiinien tuottamiseen, ja testasimme Trichoderma reesei -hometta rokotteiden tuottoisäntänä, kertoo johtava tutkija Tiina Pakula VTT:ltä. 

Projektissa testattiin rokoteproteiinien tuottoa kolmea kanoilla maailmanlaajuisesti yleisesti esiintyvää taudinaiheuttajaa eli salmonellaa, kampylobakteeria ja kolibakteeria vastaan. Yhteensä testattiin 17 potentiaalisen rokoteproteiinin tuottamista. 

Suomen siipikarjatuotannossa antibioottien käyttö on kuitenkin vähäistä ja tarkoin säädeltyä.

Rokotteen pitää olla helppokäyttöinen ja edullinen

Jotta rokotteet voisivat korvata antibioottien käyttöä, niiden olisi oltava sekä halpoja että helppoja käyttää. Helppokäyttöisyys tarkoittaa, että rokotteet voitaisiin antaa joko hengitysteitse tai ruoan ja juoman mukana. Kustannuksiltaan rokotteiden pitäisi pystyä kilpailemaan antibioottien kanssa. 

ChickVacc-projektissa tuotetun Escherichia coli -rokoteproteiinin laskennalliset tuotantokustannukset jäivät 3 senttiin kanaa kohden, kun antibioottihoito maksaa 12 senttiä kanaa kohden. 

– Laskelma perustuu omiin tuotantokustannuksiimme. Kaupallisen valmistajan tuotantokustannukset poikkeaisivat varmasti tästä jossain määrin. Tämä osoittaa kuitenkin, että kolibakteerin rokoteproteiinia pystytään tuottamaan riittävän edullisesti, toteaa Pakula.

Rokotteen soveltuvuus kanatalouden käyttöön riippuu myös siitä, riittäisikö rokotteen tuotantokapasiteetti kattamaan koko sektorin tarpeet. 

Myös tältä osin saatiin hyviä tuloksia: Trichoderma reesei osoittautui erittäin tehokkaaksi rokoteproteiinin tuotannossa, ja erityisesti kolibakteerin antigeenille saavutettiin hyvin lupaavat tuottotasot.

Testit kanoilla vuonna 2019

ChickVacc-projektin tulokset osoittavat, että rokotteilla on todelliset mahdollisuudet korvata antibiootteja lihataloudessa. VTT on myöntänyt projektille 250 000 euron iBex-Phase2 -rahoituksen jatkokehitystä varten.  

– Haemme nyt yhteistyökumppaneita rokotetuotteen kehittämiseen. Haluamme muun muassa tunnistaa soveltuvimmat antigeenit sekä optimoida tuottoprosessia myös useammalle taudinaiheuttajalle. Lisäksi on tärkeää, että pääsemme testaamaan rokotteita käytännössä. Tarkoitus on testata rokotteiden toimivuutta kanoilla jo ensi vuoden aikana, kertoo Pakula. 

Lisätietoa VTT:n iBEX-ohjelmasta: https://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-ibex-ohjelma-ratkaisee-globaaleja-ongelmia

Jaa
Tiina Pakula
Tiina Pakula
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.