VTT:n meriliikenteen tutkimuksen tulevaisuuden painopisteitä ovat digitaaliset ja vähähiiliset ratkaisut - Otaniemen tutkimusaltaasta luovutaan muutoksen myötä

Uutiset

Meriklusteri on muun teollisuuden ohella ison murroksen äärellä. VTT selvittää parhaillaan alan muiden toimijoiden kanssa, mitkä ovat meritekniikan tutkimuksen uudet menestystekijät tulevina vuosina ja miten siihen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria kehitetään. VTT suuntaa tutkimusta merkittävästi digitaalisten ja vähähiilisten ratkaisuiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Tulevia tutkimuskohteita ovat muun muassa simulointitekniikat ja simulointialustat sekä uutena avauksena meritekniikan robotiikka. Myös laivoilla ja meriolosuhteissa tehtävät vaativat ja laajat mittauskampanjat analyyseineen ovat kehittämiskohteena. Laivojen energiatehokkuus ja päästöjen vähentämisen keinot ovat tutkimusteemoja, joihin erikoistutaan jatkossa entistä enemmän.

VTT:n meritekniikan tutkimus jatkuu ja palvelee teollisuuden tarpeita edelleen mahdollisimman laajasti, vaikka VTT luopuu mallikoetoimintoja varten ylläpitämästään tutkimusaltaasta Otaniemessä kesän 2021 aikana. Espoo tekee samaan aikaan Otaniemen Meritekniikan alueelle uusia kaavasuunnitelmia. 

VTT toteuttaa jatkossa allaskokeita yhteistyökumppaneiden avulla. Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa on vastaavia ja monipuolisemmin varusteltuja mallikoelaitoksia, joiden kanssa tehdään yhteistyötä Suomen osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen varmistamiseksi.   

Nykyisen altaan käyttöön liittyvä kaupallinen kysyntä ja sen tutkimuksellinen käyttö on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Uuteen altaaseen investoiminen edellyttäisi merkittävää panostusta ja siten myös laajaa meriteollisuuden sitoutumista. Meritekniikan tutkimuksen ja tutkimusinfran tulevaisuuden tarpeista käydään keskusteluja yliopistojen ja meriteollisuuden toimijoiden kanssa. 

Luopumisen seurauksena VTT:n tarjoamat palvelut mallikoealtaalla päättyvät ja toiminta jatkuu keskittyen muihin meritekniikan alueisiin entistä vahvemmin. Tutkimusosaamiseen panostetaan jatkuvasti, jotta huippuasiantuntijoiden panos saadaan teollisuuden käyttöön jatkossakin. Tutkimusaltaasta luopuminen ei aiheuta muutoksia henkilöstön työsuhteisiin.

- Merialan tutkimustoimintaan panostaminen on todella tärkeää jatkossakin, jotta Suomen edelläkävijyys meriteknologian kärkimaana varmistetaan. Esimerkiksi meriliikenteen päästövähennystavoitteet ovat erittäin kunnianhimoiset ja vaativat syvällistä osaamista, tutkimusta sekä uusia ratkaisuja, VTT:n liikennetutkimusta johtava Johannes Hyrynen sanoo. 

Jaa
Johannes Hyrynen
Johannes Hyrynen
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.