VTT:n kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2022 maltillisella tasolla

Uutiset

VTT:n arvioidut kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2022 olivat yhteensä noin 5 800 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Edellisvuonna ne olivat olleet noin 4 800 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vajaan 20 % kasvu oli odotettu, ja se johtui lähinnä pandemiaan liittyneiden matkustusrajoitusten purkamisesta.

Nykyisten kasvihuonekaasupäästöjen määrä on murto-osa vuoden 2020 ja sitä aiemmista päästöistä.

”Hyvä kehitys johtuu pääosin siitä, että VTT siirtyi vuoden 2021 alusta ostamaan alkuperätakuulla varmennettua uusiutuvaa sähköä toimitiloihinsa. Vuosina 2021 ja 2022 uusiutuvan sähkön osuus oli 93 % VTT:n ostosähkönkulutuksesta. Lisäksi entistä useampi VTT:n toimitiloista käyttää uusiutuvaa tai vähäpäästöistä kaukolämpöä”, kertoo tutkimustiimin päällikkö Hanna Pihkola, joka on ollut tekemässä laskelmia.

Hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

VTT:n vastuullisuuden keskiössä ovat asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kehitetyt kestävät ratkaisut. Yhtä tärkeää on oman toiminnan vastuullisuuden kehittäminen kunnianhimoisesti. Tavoite on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.

”Tavoitteeseen pääseminen edellyttää määrätietoista työtä päästöjen vähentämiseksi”, Hanna Pihkola painottaa. ”Tänä vuonna aiomme siirtyä uusiutuvaan kaukolämpöön kaikissa toimipisteissä, joissa se on mahdollista. Lisäksi meidän täytyy tarkemmin määritellä hiilineutraalisuustavoitteen edellyttämä päästövähennyspolku sekä muut toimenpiteet, joilla tavoite saadaan vietyä käytäntöön.”

VTT:n vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt vähenivät murto-osaan aiemmasta tasosta vuonna 2021. Muutos johtui siitä, että vuoden 2021 alusta alkaen VTT siirtyi ostamaan alkuperätakuulla varmennettua uusiutuvaa sähköä toimitiloihinsa. Sähkön kulutus on ollut suurin päästöjen aiheuttaja VTT:n toiminnassa. Lisäksi päästöjä aiheutuu erityisesti rakennusten lämmityksestä ja lentomatkustuksesta. Vuonna 2022 sähkön ja lämmön kulutuksen kokonaismäärä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Kasvihuonekaasupäästöjen lievä kasvu johtui koronarajoitusten jälkeen lisääntyneestä lentomatkustuksesta. ”Lennetyt kilometrit ja siten myös lentomatkustuksen aiheuttamat päästöt jäivät kuitenkin noin puoleen siitä, mitä ne olivat ennen pandemiaa”, Pihkola mainitsee.

VTT:llä on edelleen kehitettävää myös hankintoihin ja tutkimustoimintaan liittyvien päästöjen seurannassa. Nämä lisäykset tulevat jatkossa kasvattamaan sekä suoria että epäsuoria päästöjä jonkin verran.

Jotta epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää entisestään, VTT panostaa myös energiankulutuksen tarkempaan seurantaan. ”Käynnissä on sisäinen kehityshanke, jonka tarkoitus on lisätä tietoa omasta energiankäytöstämme. Kerätyn datan perusteella voidaan tehdä kohdennettuja toimenpiteitä energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi", Hanna Pihkola kertoo.

Jaa
Hanna Pihkola
Hanna Pihkola
Research Team Leader