VTT:n johtama suomalaiskonsortio luo kestäviä ratkaisuja elektroniikkajätteen vähentämiseksi

Uutiset, Lehdistötiedote

Tarve tehdä elektroniikasta ympäristöystävällisempää on entistä akuutimpi, sillä tuotteiden kestävyyttä koskeva EU-lainsäädäntö tekee tuloaan. VTT liittyy osaksi ainutlaatuista EU-hanketta, johon osallistuu yhteensä 46 kumppania 11 EU-maasta.

ESPOO (14.11.2023) – EU-hanke Sustronicsin tavoitteena on johdattaa Euroopan elektroniikkateollisuus kohti kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja, suunnittelua ja tuotantomenetelmiä sekä kiertotalouteen perustuvaa toimintaa ja parempaa energiatehokkuutta. Kesällä käynnistyneellä projektilla on 40  miljoonan euron budjetti, josta noin neljännes tulee suoraan EU:lta KDT JU -rahoitusinstrumentin kautta.

Philipsin johtama Sustronics-hanke pyrkii olemaan edelläkävijä EU:n vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteiden edellyttämien vastuullisuusvaatimusten mukaisessa suunnittelussa, materiaaleissa ja elektroniikkatuotteiden valmistuksessa. Lisäksi hanke pyrkii auttamaan yrityksiä vastaamaan tulevan EU-lainsäädännön kestäviä tuotteita koskeviin vaatimuksiin.

Kolmivuotiseen hankkeeseen sisältyy yhdeksän pilottiprojektia, jotka tähtäävät olemassa olevien elektroniikkatuotteiden uudelleen suunnitteluun tai kokonaan uusien elektroniikkatuotteiden luomiseen. VTT kehittää kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ja tuotantoprosesseja elektroniikkatuotteille sekä kiertotalouden mahdollistajia, kuten dataa sisältäviä älykoodeja digitaalisiin tuotepasseihin.

VTT:n ja Tampereen yliopiston lisäksi Sustronicsiin osallistuu kuusi suomalaisyritystä vastuullisen elektroniikan arvoketjun keskeisistä kohdista: CanatuMovesenseScreentecTervakoskiUpCode ja UPM Raflatac. Suomalaiset kumppanit saavat osan rahoituksestaan Business Finlandilta.

World Economic Forumin mukaan pelkästään vuonna 2019 heitettiin pois 53 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä. Määrän odotetaan kasvavan 38 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden aikana. Perinteisten elektroniikan valmistusmateriaalien käyttö ei ole enää kannattavaa niiden rajallisen luonteen ja suuren elektroniikkajätemäärän aiheuttaman ympäristökuormituksen vuoksi. Elektroniikkateollisuuden on siis löydettävä uusia materiaaleja ja ryhdyttävä soveltamaan kiertotalouden periaatteita.

Ympäristö- ja resurssitekijöiden lisäksi tilanteeseen vaikuttaa sääntelyn aiheuttama paine huomioida vastuullisuusasioita elektroniikkateollisuudessa. Alkuvuodesta 2024 astuu voimaan uusi kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus, Ecodesign for Sustainable Products (ESPR). Asetuksen myötä kaikkien EU:ssa myytävien tuotteiden vastuullisuus on pystyttävä todistamaan. Uusi lainsäädäntö vaikuttaa sekä eurooppalaiseen elektroniikkateollisuuteen että kaikkiin EU-markkinoille tähtääviin yrityksiin.

”Lähitulevaisuudessa yritysten ja kuluttajien on valittava kestävä polku elektroniikan valmistuksessa ja kulutuksessa. Tosiasia on, että nykyiset, yleisesti kuluttaja- ja yrityselektroniikassa käytetyt materiaalit ovat rajallisia – ne tulevat loppumaan. Haluamme muuttaa toimialan perustaa siten, että kestävän kehityksen mukaisista materiaaleista ja prosesseista tulee uusi normaali elektroniikkatuotteissa – tinkimättä kuitenkaan suorituskyvystä. Tavoitteena on, että kierrätetyistä tuotteista tulee kuluttajien yleisesti suosima vaihtoehto”, sanoo VTT:n erikoistutkija ja projektipäällikkö Liisa Hakola.

Sustronicsin tavoitteena on olla johtava hanke, joka rakentaa elektroniikkateollisuudelle ekosysteemiä vastuullisuushaasteiden ratkaisemiseksi. Eurooppa on globaali johtaja biopohjaisissa materiaaleissa esimerkiksi rikkaiden luonnonvarojensa, kuten selluloosan, sekä lukuisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden tieteellisen asiantuntijuuden ansiosta. Sustronics-hankkeeseen osallistuu mm. tutkimuskeskuksia, materiaalien tuottajia, laitteiden valmistajia ja elektroniikan kierrätykseen erikoistuneita yrityksiä, joten hanke vahvistaa entisestään Euroopan strategista omavaraisuutta johtavana itsenäisenä teknologiakeskuksena huomioiden samalla Green Dealin tavoitteet.

Suomalainen nanohiilimateriaalien kehittäjä Canatu osallistuu lääketieteellisiä pikatestejä koskevaan pilottiin. Tavoitteena on mullistaa glukoosiarvojen kotitestaus uuden ympäristöystävällisen testausmenetelmän avulla.

“Nanohiiliputkilla on potentiaalia mahdollistaa useita puhtaan teknologian ratkaisuja korkeamman suorituskykynsä ja pienemmän hiilijalanjälkensä ansiosta. Sustronics-hankkeessa keskitymme kehittämään kestävää biosensoria C-peptidille, joka on muun muassa varhaisvaiheen diabeteksen diagnosoinnissa käytettävä biomarkkeri. Lisäksi tässä hankkeessa syntyneitä ekosuunnittelun parhaita käytäntöjä voidaan soveltaa Canatun tuotekehityksessä myös tulevaisuudessa”, sanoo Canatu Oy:n teknologiajohtaja Ilkka Varjos.

Osana Sustronicsia VTT osallistuu pilotteihin, joissa pyritään tekemään EKG-laastareista, autojen kojelaudoista ja lääketieteellisistä pikatesteistä kestävämpiä. Suomalaisten Screentecin ja MoveSensen johtamassa pilotissa kehitetään ympäristöystävällistä puettavaa sydänmonitoria, joka mahdollistaa sydämen etäseurannan ja jolla on potentiaalisia käyttökohteita sekä terveydenhuollossa että urheilussa.

“Screentec pyrkii laajentamaan tarjoamaansa lisäämällä tuotevalikoimaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, kuten paperipohjaisia alustamateriaaleja sekä kupari- ja hiilipohjaisia painovärejä, nykyisin käytettävien muovipohjaisten alustojen ja hopeapohjaisten painovärien rinnalle. Sustronics-hankkeen osana toteutettava suomalaispilotti ja siihen osallistuvat kumppanit mahdollistavat näiden uusien materiaaliyhdistelmien ja rakenteiden kehityksen, testauksen ja hyväksynnän. Meille Screentecillä kertakäyttöisten lääketieteellisten elektrodien ympäristökestävyyden parantaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteemme on esitellä ja tarjota näitä uusia, vihreämpiä vaihtoehtoja nykyisille ja tuleville asiakkaillemme muutaman vuoden sisällä”, sanoo Screentecin teknologiajohtaja Mikko Paakkolanvaara.

Philips, joka johtaa hanketta, on vakuuttunut hankkeen merkityksestä Euroopan elektroniikkateollisuuden tulevaisuudelle.

“Yhdessä Sustronicsiin osallistuvien kumppaneidemme kanssa – suuryritysten, PK-yritysten ja tutkimuslaitosten, jotka ovat keskeisiä toimijoita Euroopassa – voimme osoittaa, että noudattamalla kestävään kehitykseen pohjaavaa lähestymistapaa pystymme kasvattamaan Euroopan elektroniikkakomponentti- ja -järjestelmäteollisuuden kilpailukykyä, tuottavuutta, resurssiomavaraisuutta ja ympäristövastuullisuutta. Tämä tukee koko teollisuudenalan kehitystä Euroopassa kohti kiertotaloutta, kierrätettäviä materiaaleja ja resurssitehokkaita tuotantoprosesseja”, sanoo Olga Kattan, Program Manager Public Private Partnerships, Philips Drachten.

Aiemmin tänä vuonna VTT ilmoitti kehittäneensä onnistuneesti kestävän EKG-laastarin.

Jaa
Liisa Hakola
Liisa Hakola
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.