VTT:n ja Voima Venturesin yhteistyö – täsmennyksiä liittyen HS:n uutiseen 7.5.

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT julkaisi viime viikolla tiedotteen, jossa se kertoi olevansa mukana uudessa pohjoismaisessa tieteeseen sijoittavassa pääomasijoitusrahastossa.

Uuden Voima Ventures -rahaston tavoitteena on yhdistää tiede ja tutkimus, vahva yrittäjäosaaminen sekä arvoa luova pääoma. Sillä on mahdollisuus tehdä sijoituksia VTT:n teknologioihin perustuviin uusiin spin-off-yrityksiin. Myös muut pääomarahastot voivat edelleen tehdä yhteistyötä VTT:n kanssa. Voima Ventures etsii yritysaihioita myös muualta, kuten suomalaisista yliopistoista.

Voima Ventures hallinnoi jatkossa VTT Ventures Oy:n sijoitussalkkua. VTT Ventures on VTT:n tytäryhtiö, ja sen omistus on edelleen VTT:llä. Jatkossa sijoitukset uusiin yrityksiin tekee Voima Venturesin uusi rahasto, jossa VTT on mukana yhtenä sijoittajana. VTT:n ankkurisijoitus Voima Venturesiin on noin 15 miljoonaa euroa.

Uuden sijoitusyhtiön hoitoon siirtyvän VTT Ventures Oy:n salkun hallintaa ei kilpailutettu, koska VTT Ventures Oy on itsenäinen yritys ja sen toiminnan luonne on kaupallinen. Se on voittoa tavoitteleva yhtiö, joka toimii kilpailluilla markkinoilla. Puhtaasti kaupallisin periaattein toimivat yritykset eivät ole hankintalain alaisia julkisia hankintayksiköitä, vaikka ne olisivat julkisessa omistuksessa. Siten VTT:n omistama VTT Ventures Oy ei ole hankintalain tarkoittama hankintayksikkö. 

Uuteen sijoitusyhtiöön siirtyy VTT Venturesin sijoitusjohtaja Mikko Kumpulainen, mikä tuo jatkuvuutta ja syväosaamista VTT Venturesin sijoitusten hoitoon. VTT Venturesin omistukset arvioitiin siirtohetkellä hankintahintaan. Uuden Voima Venturesin johdolle ei synny uutisessa mainittua intressiristiriitaa, sillä hallinnointipalkkio perustuu koko portfolion yhteenlaskettuun absoluuttiseen tuottoon. Eli ennen konkreettista irtaantumishetkeä yksittäisten yhtiöiden muuttuvilla arvostustasoilla ei ole tässä järjestelyssä vaikutusta palkkion suuruuteen. 

Sijoitustoiminnan tarkoitus on luoda kasvuyrityksiä, joiden toiminta perustuu VTT:llä kehitettyyn teknologiaan. VTT:n tavoitteena on ratkaista globaaleja haasteita ja parantaa Suomen kilpailukykyä yhä vaikuttavammin, minkä vuoksi yhdistimme voimat Voima Ventures -rahaston kanssa.

Jaa