VTT:ltä uusia panostuksia digitaaliseen terveyteen– alan huippuosaaminen Kuopion alueella vahvistuu

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT käynnistää uutta tutkimustoimintaa digitaalisen terveyden alueella osana Kuopion kasvavaa hyvinvoinnin ja terveysteknologian ekosysteemiä. Uuden avauksen tavoitteena on luoda erityisesti terveysdatan hyödyntämiseen perustuvaa huippututkimusta, synnyttää uusia digitaalisen terveyden innovaatioita ja luoda Suomeen ja Kuopion alueelle globaalia terveysteknologian liiketoimintaa.

Terveysteknologia on jo Suomessa vahva kasvun ja viennin sektori, mutta uusissa terveysdataan perustuvissa teknologioissa on valtava kaupallistamispotentiaali. Kuopiossa alueen korkeakoulut, elinkeinoelämän vahva rooli sekä kaupungin aktiivinen osallisuus ovat luoneet ekosysteemin, jota VTT vahvistaa jatkossa erityisesti data-analytiikan ja digitaalisten ratkaisujen osaamisella. Osana ekosysteemiä VTT pyrkii parantamaan alueen terveysteknologiayritysten liiketoimintaedellytyksiä ja ohjata alan osaamista yhä voimakkaammin tutkimuksesta kohti tuotekehitystä.

Digitaaliset työkalut tukemaan päätöksentekoa ja ohjaamaan terveydenhuollon resurssien käyttöä

Terveydenhuollon kasvavat kustannuspaineet luovat tarpeen uusille teknologiaa hyödyntäville ratkaisuille mm. ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, sairauksien varhaiseen tunnistamiseen sekä parhaan hyödyn tuottavan hoitopolun valintaan. Muun muassa näihin tullaan keskittymään Kuopiossa.

"Suomen ainutlaatuinen, kansallisiin rekistereihin koottu terveystieto mahdollistaa dataan perustuvien ratkaisujen kehittämisen kansanterveydellisten ja globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Tiedon hyödyntäminen terveydenhuollon päätöksenteossa vaatii kuitenkin määrätietoista työtä uudenlaisten digitaalisten työkalujen kehittämiseksi, ja tähän VTT panostaa jatkossa voimakkaasti," kommentoi VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

VTT:n pitkä ja monialainen kokemus mm. suuren terveysdatan louhinnassa sekä koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen kehittämisessä vahvistaa entisestään Kuopio Health -ekosysteemiä ja parantaa alueen yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

"Esimerkiksi aivosairauksien, kuten etenevän muistisairauden ja masennuksen varhaiseen tunnistamiseen ja hoitopolkujen tehostamiseen on akuutti tarve, johon tulevina vuosina pystytään entistä paremmin vastaamaan laajaa terveysdataa yhdistävien työkalujen avulla," kertoo tutkimusprofessori Markus Forsberg VTT:n Kuopion toimipisteestä.

Kuopio moottorina terveysdatahankkeissa

VTT on pitkään tehnyt työtä digitaalisen terveyden parissa Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Kuopiossa toimintaa on ollut vuodesta 2005. Tulevaisuudessa toimipiste keskittyy erityisesti laajaa terveysdataa hyödyntäviin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin.

Ensimmäisenä uutena digitaalisen terveyden yhteistyöhankkeena Kuopiossa käynnistyi joulukuussa 2019 DigiTerveSavo 1 –hanke, jolle Pohjois-Savon liitto myönsi 761 000 euron rahoituksen. Hankkeessa kehitetään konsepti varhaista sairauden tunnistamista ja hoitopolun valintaa tukeville datalähtöisille työkaluille, joiden avulla voidaan tehostaa terveydenhuollon resurssien käyttöä sekä edistää kansalaisten terveyttä. Lisäksi VTT osallistuu Kuopion alueen terveysdatan käytettävyyden parantamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

VTT:n ja Kuopion kaupungin tänään järjestämässä digitaaliseen terveyteen keskittyvässä yhteistyöseminaarissa alan ja alueen mahdollisuuksista ovat keskustelemassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Anu Vehviläinen, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara, Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen sekä muita alan huippuasiantuntijoita.

Jaa
Tua Huomo
Tua Huomo
Executive Vice President
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.