VTT:lle Suomen ensimmäinen kvanttitietokone – tähtäimessä Suomen ja Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT käynnistää Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen hankinnan. Kolmivaiheisen hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on kasvattaa kansallista kyvykkyyttä kvanttitietokoneen suunnitteluun ja rakentamiseen ja luoda osaamispohjaa sen tuleville sovellusalueille. Kvanttitietokoneen suunnittelu ja rakennus toteutetaan innovaatiokumppanuutena.

Kvanttiteknologia tulee mullistamaan useita teollisuuden aloja sekä synnyttämään uusia, kansallisesti merkittäviä liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksia jo lähivuosina. Kvanttiteknologian kehityksen ja erityisesti kvanttitietokoneiden tuoma teknologinen harppaus – niin kutsuttu kvanttiloikka – mahdollistaa ennennäkemättömän laskentatehon ja nykyisille supertietokoneille mahdottomien ongelmien ratkaisemisen.

Kvanttitietokoneen rakentaminen synnyttää Suomeen poikkeuksellisen tutkimuksellisen ja teknisen kyvykkyyden ja varmistaa Suomelle arvokkaan aseman uusien teknologioiden etujoukoissa. Tavoitteena on luoda Suomeen ainutlaatuinen kvanttiteknologian kehittämisen ja soveltamisen ekosysteemi yhdessä yritysten ja yliopistojen kanssa. Toteutuksen ja soveltamisen eri vaiheissa toivotaan mukaan kumppaneiksi myös edistyksellisiä suomalaisyrityksiä eri aloilta.

Suomalaisen kvanttitietokoneen kehittäminen ja rakentaminen toteutetaan innovaatiokumppanuutena, jonka VTT avaa kansainväliselle kilpailutukselle. Hanke tulee kestämään useampia vuosia ja sen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan koko hankkeen ajalta noin 20-25 miljoonaa euroa. 

Hanke etenee vaiheittain, ja sen ensimmäisessä, noin vuoden kestävässä vaiheessa tavoitteena on saada toimintaan vähintään viiden kubitin kvanttitietokone. Kokonaistavoitteena on kuitenkin merkittävästi korkeampi kubittien määrä ja suurempi laskentateho. 

”Kohtaamme tulevaisuudessa haasteita, joiden ratkaisemiseen nykyiset keinot eivät riitä. Kvanttilaskennalla tulee olemaan tärkeä rooli tällaisten ongelmien ratkaisussa. Tulevaisuudessa kvanttitietokone voi mahdollistaa esimerkiksi virusten ja lääkeaineiden tarkan mallinnuksen tai uusien materiaalien suunnittelun, joka on mahdotonta perinteisillä menetelmillä,” toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Hankkeen myötä VTT:n tavoitteena on olla maailman johtavia toimijoita kvanttiteknologioissa sekä niiden soveltamisessa.

”Suomen ja koko maailman talous on pandemian takia kokenut shokin, jonka seurauksista toipuminen tulee viemään aikaa. Talouden toipumisen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta on tavallistakin tärkeämpää tehdä nyt panostuksia tulevaisuuden teknologioihin ja innovaatioihin, jotka synnyttävät kysyntää suomalaisyritysten tuotteille ja palveluille,” Vasara jatkaa.

VTT:llä on pitkä kokemus kvanttiteknologian tutkimuksesta ja huippuosaamista useilta siihen liittyviltä tieteen ja teknologian aloilta, kuten suprajohteista ja kylmäfysiikasta, mikroelektroniikasta ja fotoniikasta. VTT:llä ja Aalto-yliopistolla on Otaniemessä maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen Micronova-tutkimusinfrastruktuuri, joka mahdollistaa kokeellisen kvanttiteknologioiden tutkimuksen ja kehittämisen, ja jota infrastruktuurina kehitetään edelleen kvanttiteknologioiden tarpeisiin. Micronovan puhdastiloissa voidaan jo nyt valmistaa kvanttiteknologioihin perustuvia komponentteja ja tuotteita. 
 

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara