VTT:lle Hyvän mielen työpaikka -merkki

Artikkelit
VTT

VTT:lle on myönnetty ensimmäisenä organisaationa Suomessa Mieli ry:n Hyvän mielen työpaikka® -merkki. Tunnustus on osoitus siitä, että VTT:llä tehdään ansiokasta työtä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvointi on VTT:llä tärkeä strateginen fokusalue ja osa työnantajalupausta. Ylin johto on sitoutunut hyvinvoinnin tukemiseen, mikä näkyy niin johdon viesteissä kuin hyvinvointiin varatuissa resursseissa. Mielen hyvinvointi on yksi vuoden 2020 painopisteistä VTT:llä, ja siihen panostetaan vahvasti myös jatkossa.

”Mielen hyvinvointi on keskeinen osa kokonaishyvinvointia”, sanoo VTT:n hyvinvointitiimin vetäjä Peppi Härme. ”Työtä voi olla myös vaikea jättää taakseen ja se voi kuormittaa tekijäänsä myös työajan ulkopuolella. Tavoite on, että henkilöstömme voi toimia täysipainoisesti sekä työssään että vapaa-ajallaan.” 

Tunnustus vastuullisesta työstä

Hyvän mielen työpaikka®-merkki voidaan myöntää yrityksille, jotka tekevät aktiivisesti työtä mielen hyvinvoinnin eteen. Merkki kannustaa edistämään mielenterveyttä ja antaa tähän työvälineitä. Tunnustus viestii vastuullisesta työnantajasta, joka edistää mielen hyvinvointia omassa toiminnassaan ja organisaatiokulttuurissaan.

”Merkki osoittaa, että objektiivinen, ulkopuolinen taho näkee toimenpiteemme mielen hyvinvoinnin edistämiseksi arvokkaina. Meille tämä on erittäin positiivinen signaali siitä, että olemme tehneet asioita hyvin ja oikeaan suuntaan”, Härme iloitsee.

Käytössä monipuoliset keinot

Mielen hyvinvointiin suhtaudutaan VTT:llä kokonaisvaltaisesti ja sen vahvistamiseen on tarjolla runsaasti tukea. Yhdessä työterveyden ja työeläkeyhtiön kanssa järjestetään esimerkiksi työkyvyn johtamisen valmennuksia esimiehille. Esimiestyö ja tiimien toiminta mielen hyvinvointia edistävillä tavoilla ovat mukana myös laajemmassa esimiesvalmennuksessa. Lisäksi työterveyden kanssa selvitetään muun muassa mielenterveyteen kytkeytyvien poissaolojen syitä ja ehkäistään niitä varhaisen puuttumisen avulla.

Koko VTT:n henkilöstöllä on käytössään työvälineitä mielen hyvinvoinnin tueksi – esimerkiksi digivalmennuksia sekä psykologisia valmennuspalveluita henkilökohtaisiin tarpeisiin. Keinovalikoimaan kuuluvat myös mindfulness-hetket, mielen hyvinvoinnin luennot sekä mielenterveyden ensiapuvalmennus. Työtä koordinoi kaksi vuotta sitten perustettu hyvinvointitiimi, joka fasilitoi toimia läpi organisaation.

Aktiivinen työ tuottaa näkyviä tuloksia

Toimien tehoa mitataan henkilöstökyselyn avulla. Kyselyn sisään on rakennettu wellbeing-indeksi. Se on osa VTT:n laajempaa organisaatiokulttuuri-indeksiä, joka kuuluu puolestaan yhtiön päämittareihin. 

Kysely toteutettiin viimeksi keväällä, nyt kolmatta kertaa samalla tavalla. Edelliseen noin 1,5 vuotta aikaisemmin toteutettuun kyselyyn verrattuna hyvinvoinnin kokemus oli parantunut merkittävästi. Tehty työ ja toimenpiteet olivat tuottaneet mitattavaa tulosta.
Hyvän mielen työpaikka® -merkki on VTT:lle kirsikka kakun päällä, mutta ei sinänsä muuta asioita.

”Työmme hyvinvoinnin eteen jatkuu samalla panostuksella ja intensiteetillä kuin ennenkin. Kun henkilöstö voi hyvin, myös yritys voi hyvin,” Härme päättää. 
 

Lue lisää MIELI Suomen mielenterveys ry:n luomasta Hyvän mielen työpaikka®-merkistä. 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.