VTT:llä pääsee osaksi merkittävän teknologian tulevaisuutta

Uutiset, VTT työpaikkana

Teknillistä fysiikkaa opiskelevan Lassi Lehtisyrjän huomion herätti erityisen mielenkiintoinen tehtävä, joka hänen mukaansa istui kuin nenä päähän oman osaamisen kannalta. VTT:n diplomityöpaikka kvanttiteknologian parissa tarjoaa Lassille mahdollisuuden oppia uutta ja samalla tilaisuuden antaa oman panoksensa tulevaisuuden mullistavaan teknologiaan.

”Minulle ydinjuttu on, että pitää tykätä tekemästään työstä. On innostavaa ja motivoivaa päästä tekemään jotain konkreettista ja nähdä, että se toimii niin kuin on suunnitellut”, Quantum Systems -tiimissä Research Traineena toimiva Lassi kertoo.

VTT työpaikkana kiinnosti Lassia etenkin laajan tutkimusalansa ansiosta. Kvanttiteknologia itsessään oli Lassille varsin uusi asia, vaikka hän olikin käynyt kursseja, joissa sivuttiin asiaa. Odotukset työstä olivat innostuneet: ”Pääsin heti uuden ääreen tekemään mittauksia ja näpelöimään laitteita.”

Teoriaopinnoista käytännön toteutukseen

Kesätyöt ja diplomityöt oikeassa alan työpaikassa tarjoavat kokemusta, jota ei yleensä saa pelkällä teoreettisella opiskelulla. Eri mittauslaitteiden käyttö ja tutkimustulosten soveltaminen ovat taitoja, jotka vahvistuvat työtä tekemällä. Myös Lassi korostaa käytännön työn merkitystä teknillisellä alalla.

”On ollut hieno huomata, että pystyy käytännössä soveltamaan kursseilla opittuja taitoja. Parhaimmillaan on tullut vastaan hetkiä, jolloin muistaa vannoneensa jollakin kurssilla, että tällaista asiaa en tule koskaan käyttämään ja siihen törmääkin heti ensimmäisenä työpäivänä”, Lassi naurahtaa.

”Auttaa tietysti asennoitumaan myös koulutyöhön. Ikinä ei voi tietää, minkä kurssien oppeja tulee milloinkin ”oikeassa elämässä” käyttämään, mutta oppiminen ei ole ikinä mistään pois.”

Tutkimustyöhön kuuluu, että tulokset eivät aina ole sitä mitä odottaa. Mutta sekin on tulos, jos jokin ei toimikaan. Palkitsevinta Lassille on, kun mittaustuloksista saa käytettävää dataa, jolloin pystyy toteamaan teorian pätevän mittaukseen, mikä taas auttaa seuraavan askeleen hahmottamisessa.

Teknologia kehittyy tekijöidensä myötä

Työssä ja työpaikalla Lassi arvostaa vapautta sekä työn tekemisessä että itsensä kehittämisessä. VTT:llä hän kokee saaneensa oikean työympäristön ja juuri sellaisia työkaluja, jotta pystyy tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Ilman jatkuvaa ihmisten kehitystä ei myöskään teknologia kehittyisi ja tämä näkyy Lassin mukaan vahvasti VTT:n työilmapiirissä.

”Osaamiseni on tunnistettu ja annettu luottamusta sellaisenkin suhteen, mikä ei sinällään liity suoraan tehtävääni. Olen päässyt esimerkiksi rakentamaan tutkimukseen liittyviä tietoverkkoja, mistä minulla ei ole virallisia pätevyyksiä, vaan osaaminen tulee harrastusten puolelta.”

Lassi kiittelee, että kollegoilta pystyy aina kysymään näkökantoja aiheesta riippumatta. Työkaverit ovat myös kannustaneet Lassia etsimään vaihtoehtoisia lähestymistapoja, vaikka selvää reittiä lopputulokseen ei olisikaan vielä ilmassa. VTT tarjoaa myös runsaasti koulutusmahdollisuuksia henkilöstölleen ja tutkimustyölle tärkeitä tietolähteitä – sekä apua niiden hyödyntämiseen, Lassi kertoo.

Uuden tieteenalan äärellä

Kvanttiteknologia on uusi tieteenala ja VTT:llä se onkin nimetty yhdeksi lähitulevaisuuden mullistavaksi asiaksi. Lassia kvanttiteknologiassa ja diplomityössään kiehtoo erityisesti uuden keksiminen.

”On mielekästä olla mukana kehittämässä jotain uutta, josta voi seuraavan viiden vuoden sisällä tulla kaupallinen tuote ja joku voi tehdä siitä bisneksen. Täällä valamme peruskiveä sille teknologialle”, Lassi pohtii.

Lassin tulevaisuus kvanttiteknologian parissa ja tekniikan alalla vaikuttaa lupaavalta. Myös VTT kiinnostaa tulevaisuuden työpaikkana, kunhan diplomityö valmistuu ja Lassi saa valmistumispaperit käteensä vuoden lopussa.

”Tuntuu, että osaamiselleni on kysyntää ja tarvetta. Tämä on ehkä se mielenkiintoisin ala, mihin tällä todistuksella voi päätyä”, Lassi toteaa ja muistuttaa vielä: ”Samanlaista tutkimusta mitä VTT tekee, ei välttämättä löydy muualta Suomesta.”

 

Teksti: Siiri Huttunen

Kuvat: Niko Jekkonen

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Kvanttiteknologia tarjoaa työkalut ihmiskunnan merkityksellisimpien haasteiden ratkaisemiseen.