VTT toteuttaa kokonaisvaltaisen data-analytiikkatutkimuksen Espoon Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskuksesta

Uutiset, Lehdistötiedote

Espoo käynnisti vuoden 2019 alussa osaamiskeskuksen tukemaan maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista. Osaamiskeskus yhdistää eri tahojen palveluja yli organisaatiorajojen. Ensimmäisen toimintavuoden tulokset näyttävät Espoon mukaan lupaavilta.

VTT aloittaa eri organisaatioiden dataa tietoturvallisesti yhdistävän viisivuotisen seurantatutkimuksen Espoon osaamiskeskuksen vaikuttavuudesta asiakkaiden työllistymiseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää osaamiskeskuksen vaikutuksia ja tukea palvelujen kehittämistä. Palvelukokonaisuutta pystytään parantamaan, kun tutkimus yhdistää tietoa eri organisaatioiden toistaiseksi erillään olevasta datasta ilman henkilötietoja. Tutkimus toteutetaan Tilastokeskuksen ja Espoon kaupungin aineistojen pohjalta.

Tutkimuksessa selvitetään myös datan virtualisoinnin ja virtuaalisen tietoaltaan käyttöä eri rekistereistä saatavan datan yhdistämisessä. Datan virtualisoinnissa data pysyy alkuperäisessä rekisterissä, eikä uutta henkilörekisteriä muodostu.

Datan yhdistäminen yksilötasolla eri rekistereistä tällä laajuudella on kansainvälisestikin ainutlaatuista. Suomen henkilötunnukseen perustuvan rekisterijärjestelmän ansiosta asiointidataa kertyy paljon. Tutkimuksessa ei kuitenkaan analysoida henkilötietoja, vaan kaikki henkilötiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja osoite, poistetaan ja henkilötunnus korvataan satunnaisella lukujonolla. Data toisin sanoen pseudonymisoidaan ennen datan luovutusta tutkijoiden käyttöön tietoturvalliseen laskentaympäristöön. Tuloksia raportoidaan tutkimuksen edetessä niin, ettei yksittäisiä henkilöitä voi tunnistaa tietomassasta missään vaiheessa.

VTT:n tutkimuksessa muodostetaan kaksi ryhmää, joista toisen muodostavat osaamiskeskuksen asiakkaat ja toisen Espoossa asuvat maahanmuuttajat, jotka eivät ole olleet osaamiskeskuksen asiakkaita. Vertailuryhmään valitaan henkilöitä siten, että näyte on taustoiltaan samanlainen kuin osaamiskeskuksen asiakkaiden ryhmällä käyttämällä samankaltaistusmenetelmiä. Ryhmät ovat suuruudeltaan n. 3 000 henkilöä, jolloin tutkimuksen kattavuus on 6 000 henkilöä.

VTT:n tutkimusryhmässä on eri alojen tutkijoita myös Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Eettisyyden ja yksityisyyden suojan kannalta on tärkeää, että vaikutusten arvioinnin suorittaa osapuoli, joka ei ole datarekisterin ylläpitäjä. Tällöin ei ole mahdollisuutta, että tutkija pääsisi edes vahingossa näkemään henkilötietoja. Yhdelläkään palveluja tuottavalla, tutkimukseen dataa luovuttavalla viranomaisella ei ole pääsyä muiden rekistereiden asiakastietoihin. 

VTT tekee kansainvälistä huippututkimusta tietoturvasta, data-analytiikasta, tekoälystä, tietoratkaisuista, vaikutusten arvioinnista ja kompleksisista systeemeistä. Data-analytiikkatutkimusta sovelletaan muihinkin palveluihin, esimerkiksi lääkehoidon datalähtöiseen kehittämiseen.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.