VTT sparraa kotimaisia yrityksiä menestymään Naton DIANA-haastekilpailussa ja pääsemään puolustusmarkkinoille

Uutiset

VTT sparraa yhdessä kumppaneiden kanssa suomalaisia startup- ja pk-yrityksiä menestymään Naton DIANA-ohjelman haastekilpailussa, jonka palkintoina ovat puolustusmarkkinoille pääsyä vauhdittava kiihdyttämöohjelma ja rahallista tukea. VTT johtaa ensimmäistä Suomessa käynnistyvää DIANA-kiihdyttämöä kumppaniensa kanssa sekä isännöi yhtä DIANA-ohjelman testikeskusta.

Naton DIANA-ohjelma (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) on tarkoitettu startup- ja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää niin puolustus- kuin siviilimarkkinoille soveltuvaa niin sanottua kaksoiskäyttöteknologiaa sekä siihen liittyviä tuotteita ja palveluita. DIANA julkistaa haastekilpailun teknologiateemat toukokuun aikana ja valitsee yrityskiihdyttämöihin pääsevät yritykset haastekilpailun kautta.

”Tarjoamalla tukea DIANA-haastekilpailuun haluamme edistää suomalaisten yritysten mahdollisuuksia päästä puolustusalan markkinoille tuotteillaan ja palveluillaan. Suomesta löytyy paljon potentiaalia, sillä meillä on korkea digitaalisten teknologioiden kehitystaso. Puolustusmarkkinoille on tunnetusti varsin vaikea päästä, mutta DIANA-ohjelma tarjoaa siihen loistavan väylän”, VTT:n puolustusteknologioihin liittyvän toiminnan johtaja Sauli Eloranta sanoo.

Hän arvioi, että toista kertaa järjestettävä haastekilpailu on suomalaisille startup- ja pk-yrityksille edellistä houkuttelevampi ja tunnetumpi. Ensi kertaa tarjolla on konkreettista tukea hakuprosessiin Suomesta käsin. 

DIANA-haastekilpailussa valittu yritys saa myös rahallista tukea

Haastekilpailussa on viisi eri teknologista teema-aluetta, joihin haetaan uusia ratkaisuja. Hakuaika alkaa kesä-heinäkuussa ja päättyy elokuussa. Syyskuussa osa hakeneista yrityksistä kutsutaan pitchaamaan oma ehdotuksensa ja lokakuussa DIANA valitsee näiden joukosta lopulliset kiihdytysohjelmaan osallistuvat yritykset. Ohjelmaan valitut yritykset saavat puoli vuotta kestävän maksuttoman liiketoiminnan kiihdytysohjelman ja 100 000 euron avustuksen. Osa kiihdytysohjelman käyneistä yrityksistä voi saada mahdollisuuden osallistua toiseen 6 kuukauden yrityskohtaiseen valmennusohjelmaan sekä 300 000 euron lisätuen.

VTT:n ja kumppaneiden järjestämässä haastekilpailun sparrauksessa yritykset saavat käytännöllistä valmennusta ja harjoittelua karsintaprosessiin. Sparraus käynnistyy toukokuussa pidettävällä infotilaisuudella ja jatkuu syksyllä kahden tukiklinikan kautta.

”Opetamme yrityksiä käytännössä pärjäämään haastekilpailun eri vaiheissa aina hakemuksen teosta yrityksen Dianalle pitämän pitchin valmennukseen. Ensimmäisessä infotilaisuudessa rohkaisua antaa myös suomalainen GIM Robotics -yhtiö, joka onnistui viime vuonna ja pääsi mukaan DIANA-kiihdyttämöön Tallinnaan”, Eloranta kertoo.

Hakuvaiheessa yritys voi esittää toiveen, missä Nato-maassa sijaitsevaan kiihdyttämöön se haluaa. DIANA kuitenkin päättää, mihin kiihdyttämöön valitut yritykset menevät. Seuraavat kiihdyttämöohjelmat käynnistyvät vuoden 2025 alussa. Valmennuksessa VTT tukee kaikkien kotimaisten yritysten hakuprosessia riippumatta niiden kiihdyttämötoiveesta.

VTT perustaa DIANA-yrityskiihdyttämön Espoon Otaniemeen yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Kiihdyttämön lisäksi Suomeen perustetaan kaksi testikeskusta, joista toinen toimii pääosin VTT:n Otaniemen toimipisteessä, ja toinen Oulun yliopiston ja VTT:n yhteistyönä Oulussa.

Kiihdyttämön painopistealueina ovat tulevaisuuden kommunikaatio- ja kvanttiteknologiat, mutta yritys voi tulla kiihdyttämöön minkä tahansa muunkin teeman puitteissa. Lisäksi kiihdyttämö tarjoaa laajaa ja monipuolista koulutusta liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisestä puolustussektorilla.

Yhdessä Business Finlandin ja useiden muiden toimijoiden kanssa VTT järjestää haastekilpailusta kiinnostuneille yrityksille suunnatun infotilaisuuden 24.5. Haastekilpailuun osallistuville yrityksille järjestetään 15.8. yrityskohtainen tukiklinikka, joissa annetaan konkreettista ohjausta ja harjoitellaan pitchaamista. Ensi vaiheesta jatkoon päässeille yrityksille järjestetään valmennustilaisuus 12.9. Yrityksiä sparraamassa ovat VTT:n lisäksi Business Finland, Tesi, FiBAN, DDE (Digital Defence Ecosystem) ja Define.

Lisätietoja infotilaisuudesta Business Finlandin verkkosivuilla

DIANA lyhyesti

  • Nato perusti DIANAn auttamaan sellaisten kaksoiskäyttöteknologioiden kehitystä, jotka vastaavat turvallisuuden ja puolustuksen haasteisiin. DIANA tukee yrityksiä, jotka työskentelevät jäsenmaiden määrittelemien avainalojen ratkaisujen parissa.
  • Vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin Nato tunnistaa, kehittää ja ottaa käyttöön nousevia ja disruptiivisia kaksoiskäyttöteknologioita.
  • DIANA on Naton innovaatiokiihdyttämö, joka kokoaa jäsenvaltioiden innovaattoreita tukemaan Naton teknologista johtoasemaa, puolustamaan sen miljardia kansalaista sekä ylläpitämään rauhaa ja turvallisuutta.
  • DIANA tarjoaa yrityksille koulutuksia, rahoitusta, kaupallista neuvontaa, testausmahdollisuuksia sekä pääsyn puolustusalan asiantuntemukseen ja sijoittajiin. Ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät kaksoiskäyttöteknologioita merkittäviin puolustus- ja resilienssihaasteisiin.

     

Lisätietoja infotilaisuudesta Business Finlandin verkkosivuilla

Lisätietoa DIANAsta VTT:n verkkosivuilla

Tiedote DIANA-kiihdyttämöstä ja -tekstikeskuksista 

 

Lisätietoja:

VTT: 
Sauli Eloranta, puolustusteknologioihin liittyvän toiminnan johtaja, VTT
[email protected], puh. 040 580 8664

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.