VTT sijoittui neljänneksi parhaaksi maailman suurimmassa tutkimusrahoitus-ohjelmassa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT sijoittui neljänneksi European Research Rankingin tuoreimmassa tilastossa. Arviossa tarkastellaan, kuinka hyvin eri organisaatiot ovat menestyneet maailman suurimmassa tutkimusrahoitusohjelmassa, EU:n Horisontti 2020:ssa. VTT nousi edellisen vertailun sijalta 21 sijalle neljä.

"Olen ylpeä siitä, miten hienosti olemme pärjänneet erittäin kovassa seurassa. Sijoitus on osoitus siitä, että osaamisemme ja tutkimuksemme luo vaikuttavuutta yhteiskunnalle ja asiakkaillemme. Keskitymme strategiamme mukaisesti ratkaisemaan globaaleja haasteita ja etsimään niihin ratkaisuja asiakkaidemme tarpeista lähtien. Kun ratkaisemme globaaleja ongelmia, asiakkaillemme avautuvat kansainväliset markkinat ja verkostot", sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

VTT:n tutkimusverkostot hyödyntävät koko Suomea 

European Research Rankingin vertailussa käytettäviä muuttujia ovat organisaation arvostus tutkimuskumppanina H2020-yhteishankkeissa (huipputason tutkimuskumppaneiden osuus organisaation tutkimushankkeissa), EU-rahoitettujen projektien lukumäärä sekä organisaation tutkimustoiminnan monipuolisuus. 

VTT toimii verkostoissa, joissa tuomme toimijoita yhteen eri EU- projekteihin. Tavoitteemme on luoda kestävää kasvua johtamalla ja mentoroimalla hankkeita niin, että saamme tehokkaan ja vaikuttavan lopputuloksen, sekä auttaa kumppaneitamme saavuttamaan tavoitteitaan. 

"VTT:llä on vahva innovaatio-osaajan maine Euroopassa. Olemme haluttu kumppani EU:n tutkimusekosysteemissä. Tämän tutkimuksen avulla vahvistamme innovaatioverkostojen johtajan asemaamme, mikä lisää kansainvälisten yritysten kiinnostusta toimia suomalaisten kumppanien kanssa ja yhdessä VTT:n tutkimusverkostoissa. Tästä hyötyy koko Suomi", kertoo Antti Vasara. 

Pitkäjänteinen yhteistyö edistää EU-rahoituksen saamista Suomeen 

VTT on kotiuttanut tutkimusrahoitusta H2020:n ohjelmasta vuosina 2014−2018 123 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 17 %:n osuutta Suomeen saadusta EU:n Horisontti-rahoituksesta. VTT:n mahdollisuus osallistua EU-yhteistyöhön perustuu siihen, että puiteohjelman rakenne edistää tutkimusyhteisöjen ja yritysten tiivistä innovaatioprosessia. VTT:n EU-projektit toteutetaan yhteishankkeina, joissa on useita eri toimijoita useista maista. 

"Menestyminen vertailussa perustuu pitkäjänteiseen tutkimustyöhön, vaikuttamistyöhön ja osaamisen kehittämiseen. VTT:n tutkimusstrategialla on keskeinen rooli ohjelmien, hakujen ja hankkeiden sekä kumppanuuksien tunnistamisessa. Meillä on tehokas projektinjohtokyky ja vahvat EU-hanketoiminnan sisäiset tukipalvelut. Verkostot ovat avainasemassa myös yhteisten näkökantojen muodostamisessa muiden eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden ja kumppaneiden kanssa. Suomalaisten osallistuminen ja menestyminen H2020-ohjelmassa on tärkeää meille kaikille", Vasara sanoo. 

Selvityksen on tehnyt European Research Ranking. Arviossa vertaillaan tutkimuslaitosten ja yliopistojen rahoitusta, projektien onnistumista ja suorituskykyä, verkostoitumista ja yhteistyötä. Tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä tutkimuksen vaikuttavuudesta yhteiskunnalle ja yrityksille. European Research Rankingin tavoitteena on lisätä tutkimusrahoituksen läpinäkyvyyttä.

 

Lisätietoa European Research Ranking -selvityksestä:

http://www.researchranking.org/index.php?action=about

European Research Ranking poikkeaa muista tutkimusorganisaatioiden vertailuista siinä, että vertailussa painotetaan ennen kaikkea onnistumista rahoitushauissa ja kykyä toimia menestyksekkäästi yhteisissä EU-tutkimushankkeissa. Tutkimushankkeissa paino on alan huippuorganisaatioita sisältävissä projekteissa. Tunnetuimmat ranking-vertailut, kuten esimerkiksi Shanghai- ja Leiden-ranking painottavat julkaisujen keräämiä viittauksia, huippulehdissä ilmestyneiden artikkelien osuutta sekä yliopiston saamia Nobel- ja Fields-palkintoja (Shanghai-ranking). Kolmas tunnettu vertailu, World University Rankings, on näitä huomattavasti laajempi, mutta mukana siinä ovat vain yliopistot. European Research Ranking ei sen sijaan erottele yliopistoja ja tutkimuslaitoksia toisistaan, vaan kaikki tutkimusorganisaatiot ovat vertailussa samalla viivalla.

Lisätietoa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta:

https://www.horisontti2020.fi/globalassets/tekeseu/nyt/tilastot/yhteenveto_suomen_osallistumisesta_01062018.pdf

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara
Leena Rantasalo
Leena Rantasalo
Head of Communication