VTT selvitti: Trafin tiedot synnyttävät Suomen kansantalouteen jopa 100 miljoonan euron vuotuisen arvonlisän

Uutiset, Lehdistötiedote
15.02.2020 20:21

Trafi selvitytti avoimen datan hyötyjä ja tietorekisteriensä käyttöä. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan Trafin tiedot synnyttävät Suomen kansantalouteen jopa 100 miljoonan euron vuotuisen arvonlisän.

VTT haastatteli yrityksiä ja hallintoa, jotka käyttävät toiminnassaan Trafin tietokantoja ja rekistereitä. Trafin tiedoilla on suuri merkitys yritysten liiketoimintaan: enimmillään jopa kolmannes suoramarkkinointi- ja tietopalveluyritysten liikevaihdosta nojautuu Trafin tietoihin. Tämä synnyttää arvonlisän, jota ei olisi ilman Trafin tietoja.

Vakuutustoiminta, autokauppa ja varaosapalvelut ovat niin ikään Trafin tiedoista hyötyviä toimialoja. Hyöty näkyy kuluttajille parempana palveluna, tehostuneena toimintana sekä lisääntyneenä kilpailuna, jolloin kustannukset kuluttajille alenevat.

Trafin tuottamia ja avaamia tietoja pidettiin yrityksissä luotettavina, mutta myös erilaisia kehittämisehdotuksia tuli runsaasti. ”Kuuntelemme herkällä korvalla yritysten ja muun hallinnon toiveita omien tietojemme laadun ja käytettävyyden parantamiseksi tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa unohtamatta”, lupaa yksikönpäällikkö Kirsi Pulkamo Trafista.

VTT selvitti myös Trafin julkaiseman tietotilinpäätöksen kehittämistarpeita. ”Tietotilinpäätöstä pidettiin hyvänä asiakirjana, mutta kehittämistä tarvitaan”, kertoo erikoistutkija Riitta Molarius VTT:stä.

”Kun satsataan tiedon saatavuuteen ja laatuun pitäen tiedon luovuttamisen kustannukset kohtuullisina, voivat monet yritykset kehittää edelleen palvelutoimintaansa ja luoda lisäarvoa asiakkailleen ja talouteemme – unohtamatta yleistä hyvää ja etua, johon viranomaisten keräämällä tiedolla pyritään”, jatkaa VTT:n johtava tutkija Pekka Leviäkangas.

”Tietotilinpäätös on Trafin raportointijärjestelmän avaindokumentteja ja tulemme jatkossakin panostamaan siihen”, painottaa tietojohtaja Juha Kenraali Trafista. ”Tieto on itse asiassa yksi liikennemuoto, ja sen merkitys tulevaisuuden liikennejärjestelmässä tulee vain kasvamaan.”

Leviäkangas kertoo tutkimuksen olevan uraauurtavan. ”Aiemmin tällaista mikro- ja makrotasoa yhdistävää tutkimusta ei ole tehty. Yhdistimme kansatalouden tilinpidon analyysin yrityshaastattelujen ja yritystilinpäätösten aineistoon; tulokset ovat mielenkiintoisia ja rohkaisevia – tiedolla on todellakin suuri taloudellinen merkitys.” VTT julkaisee tulokset myös kansainvälisesti.

Tiedon arvo ja vaikuttavuus -tutkimusraportti.

Jaa