VTT sai miljoonan euron rahoituksen puolustus- ja turvallisuusteollisuutta palvelevan tutkimusympäristön rakentamiselle

Uutiset, Lehdistötiedote

Business Finland on myöntänyt VTT:lle miljoonan euron rahoituksen kommunikaatiojärjestelmien turvaluokitellun tutkimusympäristön rakentamiselle. Uusi tutkimustila vastaa erityisesti puolustus- ja turvallisuusteollisuuden tarpeisiin ja se soveltuu uudentyyppisten tiedonsiirtoteknologioiden kuten datalinkkien kehittämiseen.

Tutkimusympäristö tulee palvelemaan erityisesti kriittisiin infrastruktuureihin sekä puolustus- ja turvallisuusalan kommunikaatiojärjestelmiin liittyvää teollista tutkimusta. Datalinkkiratkaisuja käytetään luotettavaan tilannekuvan jakamiseen esimerkiksi hävittäjäkoneiden, valvontakoneiden ja miehittämättömien ilma-alusten välillä.

Tutkimusympäristö edistää yritysten ja yhteiskunnan digitalisaatiota sekä Suomen vientimahdollisuuksia ja teknologista suvereniteettia.

”Suomessa on tällä hetkellä melko vähän tutkimustiloja, joissa voidaan tehdä turvaluokiteltua tutkimusta ja testausta. Uusi tutkimusympäristö palvelee sekä suomalaisten että eurooppalaisten yritysten tarpeita mahdollisimman laajasti ja sen avulla helpotetaan myös puolustustoimialan ulkopuolella toimivien innovatiivisten pk-yritysten tutkimusta ja tuotekehitystä. Uutta tutkimusinfraa hyödyntämällä yritykset voivat välttää kalliita investointeja tutkimuksen ja testauksen edellyttämiin erikoislaitteisiin”, toteaa Sauli Eloranta, VTT:n Safe and connected society -tutkimusalueen johtaja.

Investoinnin avulla VTT päivittää nykyisen tutkimustilansa varustelua siten, että se palvelee erityisesti kommunikaatiojärjestelmien turvaluokiteltua tutkimusta. Toimintaa tukee VTT:n muu tutkimusinfrastruktuuri, kuten 5G-testiverkko, satelliittikommunikaatiojärjestelmät, kyberturvallisuuden testausympäristö, mikroelektroniikan valmistusympäristö ja tulevaisuudessa esimerkiksi 6G- ja kvanttikommunikaatioon liittyvä tutkimusinfrastruktuuri. Alkavassa tutkimusympäristön rakennusprojektissa nykyisten käytössä olevien tilojen turvaluokitusvalmiuksia kehitetään muun muassa puolustusteollisuuden tutkimuksen vaatimille tasoille. Yritykset voivat hyödyntää uutta tutkimusympäristöä jo ensi vuoden aikana, kokonaisuudessaan tilojen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025.

Toimijoiden pääsy puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille helpottuu

Suomessa on tänä syksynä aloittanut toimintansa digitaaliseen puolustukseen keskittyvä Digital Defence -ekosysteemi.

”Ekosysteemin yhtenä vahvana kehitysalueena nähdään tiedonsiirtojärjestelmien kehitys. VTT:n panostus järjestelmiin liittyvään tutkimusinfraan tukee ekosysteemin yrityksiä sekä helpottaa uusien toimijoiden tuloa puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille.”, toteaa ekosysteemin koordinaattori Jarmo Puputti.

Lisätietoa projektista: Tutkimustilan rakennusprojekti käynnistyy vuoden 2023 aikana ja sen arvioidaan olevan valmis vuonna 2025. Tutkimustilaa voidaan kuitenkin käyttää jo vuodesta 2023 alkaen. Hankkeen rahoitus on osa NextGenerationEU:n elpymis- ja palautumistukivälinettä ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka avulla pyritään vauhdittamaan kilpailukyvyn kehittymistä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Suunnitelman erityisinä kohteina ovat vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen edistäminen.

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.