VTT panostaa omaan energiatehokkuuteensa kompensoimisen sijaan

Uutiset

VTT on päättänyt olla toistaiseksi kompensoimatta kasvihuonekaasupäästöjään. Sen sijaan keskitymme päästöjen vähentämiseen ja investoimme energiatehokkuuden parantamiseen.

”Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä”, sanoo liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen. Hän vastaa VTT:n johtoryhmässä vastuullisuusasioista.

Lokakuussa johtoryhmä päätti, että VTT ei ala kompensoida kasvihuonekaasupäästöjään. Syynä on epävarmuus siitä, että kompensoinnilla saataisiin aikaan päästövähennyksiä. ”Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi olennaisinta on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä”, Manninen korostaa.

”Olemme selvittäneet erilaisia kompensointivaihtoehtoja ja todenneet, ettei niiden käyttö ole tällä hetkellä meille paras tapa edetä”, Manninen jatkaa. ”Uskomme, että investoimalla oman toimintamme energiatehokkuuteen meidän on vielä mahdollista saada aikaan kohtuullisen merkittäviä päästövähennyksiä.” Osana tulevan talven energiansäästötarpeita VTT esimerkiksi pudottaa toimistotilojensa lämpötilan 20,5 asteeseen.

Sähkönkulutuksen päästöissä saavutettu jo merkittävä vähennys

VTT:n toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021 olivat hiukan alle 6000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. ”Määrä oli merkittävästi aiempia vuosia pienempi, sillä aloimme vuoden 2021 alusta ostamaan alkuperätakuulla varmennettua uusiutuvaa sähköä toimitiloihimme”, kertoo erikoistutkija Hanna Pihkola. Aiempina vuosina sähkön kulutus on ollut ylivoimaisesti suurin päästöjen aiheuttaja VTT:n toiminnassa.  

VTT:llä on runsaasti erityyppisiä kokeellisen toiminnan tiloja, kuten laboratorioita ja tutkimushalleja, joissa on toimittava niiden vaatimien erikoisolosuhteiden mukaan. Kiinteistöjen energiankäytön osalta täytyy ensin hahmottaa kokonaisuus entistäkin tarkemmin: VTT:llä on toimintaa noin 20 kiinteistössä kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. ”VTT ei itse omista kiinteistöjä, joten toimista sovitaan yhdessä vuokranantajien kanssa. Vuonna 2023 tavoitteena onkin tehostaa myös energiankulutuksen seurantaa, jotta voisimme jatkossa kohdentaa vähennystavoitteet mahdollisimman viisaasti”, Jussi Manninen kertoo.

Aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä hyödynnetään jo kolmessa kiinteistössä Espoon Otaniemessä sekä Oulussa. Myös Jyväskylän toimipisteeseen on päätetty hankkia aurinkopaneelit.

Vähennyksiä tarvitaan kaikissa päästölähteissä

Sähkön käytön lisäksi suurimmat päästöt ovat VTT:llä aiheutuneet rakennusten ostolämmöstä ja lentomatkustamisesta. ”Uusiutuvan sähkön lisäksi vuoden 2021 mataliin päästölukuihin vaikutti merkittävästi se, että pandemian vuoksi työmatkat olivat käytännössä kokonaan tauolla. Tänä vuonna matkustus on jatkunut ja odotettavissa on, että ensi vuonna päästöt tulevat tämän vuoksi kasvamaan”, Hanna Pihkola huomauttaa.

Matkustukseen liittyvien päästöjen hillitsemiseksi on löydettävä vielä uusia keinoja. Lisäksi lähivuosien tavoitteena on parantaa Scope 3:een kuuluvien muiden epäsuorien päästöjen, erityisesti hankintoihin liittyvien päästöjen laskentaa. Pihkola ennakoi, että laskentojen kattavuuden parantaminen tulee todennäköisesti myös kasvattamaan päästöjä vuositasolla.

”Jatkossa haasteena on, että saadaksemme aikaan merkittäviä päästövähennyksiä meidän on tehtävä useita erilaisia toimia samanaikaisesti ja lisäksi pyrittävä muuttamaan toimintatapojamme. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joudumme jokainen miettimään entistä enemmän myös omia valintojamme esimerkiksi työhön liittyvän matkustuksen osalta”, Hanna Pihkola arvioi.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme

Jaa
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President
Hanna Pihkola
Hanna Pihkola
Research Team Leader