VTT mukana metalliteollisuuden jättihankkeessa

Uutiset

Metallinjalostuksessa on Suomen valmistavan teollisuuden aloilta suurin CO2-vähennyspotentiaali. Business Finland rahoittaa yli 18 miljoonan euron hanketta lähes 10 miljoonalla eurolla. VTT:n tehtävä Towards Carbon-neutral Metals (TOCANEM) -hankkeessa on tutkia biomateriaalien käyttäytymistä pyrolyysissä ja edistää digitalisaatioon pohjautuvien ratkaisujen käyttöönottoa teollisuuden sovelluksissa.

Osana kansallisen ja EU-tason vähähiilisyystiekartan käytännön toteutusta, Suomen johtavat metallinjalostusteollisuuden toimijat yhdessä yliopistojen kanssa ovat käynnistäneet hankkeen hiilidioksidipäästöjen merkittäväksi vähentämiseksi metalliteollisuuden prosesseissa. TOCANEM-hanke on iso edistysaskel hiilineutraaliin metallintuotantoon siirtymisessä. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen asemaa prosessi-innovaatioiden ja tuotantoteknologioiden edelläkävijänä ja kaupallistajana sekä vahvistaa metallien valmistuksessa sähkön ja vedyn hyödyntämiseen liittyvää osaamista.

Hankkeessa kehitettävien prosessien pilotoinnista vastaavat Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt, Fortum, Metso Outotec ja Outokumpu. Hankkeeseen osallistuu myös alan kolme pk-yritystä, jotka ovat Kivisampo, Owatec sekä Sapotech. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Metsä Group, Ovako ja SSAB. 

Konsortioon kuuluvat tutkimusorganisaatiot ovat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi, joista hankkeen parissa työskentelee aktiivisesti 40 henkilöä. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto professori Timo Fabritiuksen johdolla.

VTT: Materiaalien mallinnus- ja simulointiratkaisut sekä biomateriaalien pyrolysointi

”Hyödynnämme tutkimuksessa VTT:n kehittämiä materiaalien mallinnuksen ja simuloinnin ratkaisuja. Tavoitteenamme on kehittää asiantuntijatyökalu arvioimaan tulenkestävien materiaalien vaurioitumista ja elinikää prosessiolosuhteissa. Tämä tukee digitalisaatioon pohjautuvien ratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoa käytännön teollisuuden sovelluksiin” toteaa erikoistutkija Lotta Rintala, joka toimii VTT:llä projektipäällikkönä TOCANEM-hankkeessa. 

VTT on kehittänyt mallinnus- ja simulointiratkaisuja jo lähes 20 vuotta, joista viimeiset kuusi teollisuuden tarpeita palvelevan VTT ProperTune -tuotemerkin alla. Hankkeessa yritykset ja yhteistyökumppanit pääsevät hyödyntämään tätä tausta-aineistoa, jolloin tutkimustyö ja käytännönläheinen ongelmanratkaisu nopeutuvat merkittävästi. 

”Tutkimme hankkeessa myös biomateriaalien käyttäytymistä pyrolyysissä. Biopohjaisen pelkistimen käyttö fossiilisen hiilen asemesta ja täysimääräinen pyrolyysikaasujen hyödyntäminen energiaintegraation tai uusien tuotteiden kautta voi lähivuosina antaa huomattavan kilpailuedun teollisuuden laitoksille odotettavissa olevan CO2-päästökaupan hinnannousujen ja rajoitusten myötä”, kertoo Rintala.

Metallienjalostusala on kansantaloudellisesti merkittävä ala Suomelle. Vuonna 2019 ala työllisti 15 000 henkilöä ja liikevaihto oli 11 miljardia euroa. Metalliteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä oli 12 % ja viennin osuus myynnistä 80 %. 

Nyt tapahtuva panostus hiilineutraalin metallientuotannon tutkimukseen mahdollistaa Suomen globaalin edelläkävijyyden uusien teknologioiden ja hiilivapaiden tuotteiden kehittämisessä. Lue lisää hankkeesta Oulun yliopiston lehdistötiedotteesta (16.2.2021).

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.