VTT MIKES, Workshop: Määrittele tuotteesi oikein – paranna laatua

Online

-

Määrittele tuotteesi oikein – paranna laatua on puolen päivän laajuinen workshop. Tavoitteena on tarjota osallistujille oikeita määrittely- ja mittaustapoja omaan työhön suunnittelijana tai mittaajana. Workshopissa aiheita käsitellään rajatusti. Tilaisuudesta saa parhaimman hyödyn irti, jos tuntee aiheita jonkin verran jo entuudestaan.

Workshopin sisältö koostuu neljästä eri aihealueesta. Luento-osuuden jälkeen osallistujat pääsevät pohtimaan aiheita pienten tehtävien kautta. Tehtävät sisältävät esimerkkejä ja lyhyitä kysymyksiä käytäntöön soveltamisesta.

  • Peruselementin valinta. Peruselementit ovat kappaleen mittaamisen perusta ja käymme läpi erilaisia vaihtoehtoja ja tilanteita.
  • Geometristen toleranssien käyttäminen tuotteen suunnittelussa. Geometriset toleranssit antavat paljon mahdollisuuksia kappaleen ominaisuuksien määrittämiseen. Tutustumme tärkeimpiin merkintöihin ja niiden oikeisiin tulkintoihin.
  • Pinnankarheus ja uusi ISO 21920-sarja. Standardisarja on uudistunut. Käymme läpi mitkä asiat ja periaatteet muuttuvat ja miten piirustusmerkintä muuttuu.
  • Mittausepävarmuuden määritys ISO 15530. Standardi kuvaa menetelmän mittausten epävarmuuden määrittämiseksi koordinaattimittauskoneelle kalibroituja työkappaleita tai mittanormaaleja käyttäen. Käymme läpi laskennan vaiheet sekä tutustumme esimerkin avulla Excel-pohjaan, joka noudattaa standardissa esitettyä laskentatapaa.

Tilaisuus järjestetään webinaarina Teamsissa.

Ilmoittaudu viimeistään 22. maaliskuuta 2022

Jaa