VTT leikkasi sähkönkulutuksensa päästöt murto-osaan entisestä

Uutiset

VTT siirtyi vuoden 2021 alusta ostamaan alkuperätakuulla varmennettua uusiutuvaa sähköä toimitiloihinsa. Muutos vähensi merkittävästi VTT:n toiminnan aiheuttamia vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla se on tärkeä askel kohti VTT:n hiilineutraaliustavoitetta.

Vastuullisuus on VTT:n strategian ytimessä, ja ympäristövastuun osalta tavoitteena on muun muassa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Sähkön kulutus on ollut ylivoimaisesti suurin päästöjen aiheuttaja VTT:n toiminnassa. Siirtyminen alkuperätakuulla varmennetun uusiutuvan sähkön hankintaan muutti tilannetta.

”VTT:n ostosähkön arvioidut kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yli 9 000 tonnia. Vuonna 2021 niiden määrä oli noin 600 tonnia. Muutos on todella merkittävä”, iloitsee erikoistutkija Hanna Pihkola. Vuonna 2021 VTT:n kuluttamasta sähköstä 93 % oli alkuperätakuulla varmennettua.

Koska myös uusiutuvan energian tuotanto aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, siirtymä uusiutuvaan energiaan kasvatti jonkin verran VTT:n toimintaan liittyviä muita epäsuoria päästöjä. Lisäys on kuitenkin melko pieni sähkönkäytön päästöjen vähentymiseen verrattuna.

Seuraavana tarkasteluun lämmöntuotanto, lentomatkustus ja hankinnat

Sähkön käytöstä aiheutuneiden päästöjen vähentyminen vie VTT:tä lähemmäs hiilineutraalisuustavoitetta, mutta työtä on paljon vielä edessä. Sähkön käytön lisäksi suurimmat päästöt aiheutuvat VTT:llä rakennusten lämmityksestä ja lentomatkustamisesta.

VTT:n seuraavat kehityskohteet matkalla kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta ovat:

  • vähäpäästöisemmän tai hiilineutraalin kaukolämmön hankintamahdollisuuksien selvittäminen
  • energiatehokkuuden parantaminen
  • lentopäästöjen vähentäminen
  • ilmastovaikutusten huomioiminen tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa.

”Hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä on kunnianhimoinen tavoite, jonka saavuttamiseksi on tehtävä töitä ja käännettävä erilaisia kiviä eri puolilla organisaatiota. Kun kaikki mahdolliset vähennystoimenpiteet on toteutettu, täytyy pohtia myös, mikä on paras tapa hyvittää eli kompensoida jäljelle jääneet päästöt”, Pihkola toteaa.

VTT:n vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu ISO14064-1:2018 (organisaation hiilijalanjäljen laskenta) -standardin periaatteiden mukaisesti vuodesta 2018 lähtien. Päästöt raportoidaan osana VTT:n vuosi- ja vastuullisuusraporttia.

Jaa
Hanna Pihkola
Hanna Pihkola
Research Team Leader