VTT: Kolme keinoa puolittaa muovipakkausten ympäristövaikutukset

Uutiset, Lehdistötiedote

Muovi on tärkeä aine esimerkiksi ruoan pakkaamisessa ja teknisissä ratkaisuissa, mutta sen käyttöön liittyy huomattavia ongelmia: fossiilisen hiilen käyttö raaka-aineena ja luontoon päätyneen muovin aiheuttamat ympäristöongelmat. Muovin kulutuksen kasvu on pysäytettävissä yhdistelemällä kierrätysteknologioita, pakkausinnovaatioita ja materiaaleja sekä muuttamalla kulutustottumuksia. Muovipakkausten ympäristövaikutukset voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Fossiilisista raaka-aineista valmistetun muovin käyttö lähestyy 400 miljoonaa tonnia ja sen on ennustettu kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Muutos kohti uutta muovitaloutta on alkanut. Oikein toteutettuna muutoksella on myönteiset vaikutukset elämänlaatuun, luonnonvarojen riittävyyteen ja globaalin liiketoiminnan kestävään kasvuun. 

VTT:llä olemme sitoutuneet kehittämään ratkaisuja, jotta erityisesti elintarvikemuovipakkausten ympäristövaikutukset voidaan puolittaa seuraavan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kemiallisella kierrätyksellä muovi uusiksi tuotteiksi

Euroopan Unioni on asettanut jäsenmaidensa tavoitteeksi kierrätyksen lisäämisen. Muovin kierrätystä voidaan lisätä merkittävästi, mutta se ratkaisee vasta puolet ongelmasta. Likainen sekamuovijäte voidaan polttaa ja ottaa siitä energia talteen, mutta samalla pitäisi ottaa syntynyt hiilidioksidi talteen. Kemiallisen kierrätyksen avulla voitaisiin likainen sekamuovi palauttaa rakenneosiinsa uuden muovin raaka-aineeksi. 

Vähennetään kulutusta ja otetaan uusiutuvat materiaalit käyttöön

Vieläkin tärkeämpää on vähentää muovin kulutusta ja korvata öljyä uusiutuvilla, kierrätettävillä materiaaleilla - esimerkiksi sellupohjaisilla kuitumateriaaleilla. 

"Tehokkain ratkaisu on muovien ja kuitumateriaalien harkittu rinnakkaiskäyttö niin, että kummankin materiaalin parhaat ominaisuudet hyödynnetään: kuitu tukemaan tuotetta mekaaniselta rasitukselta ja muovi suojaamaan kosteudelta ja ilmalta. Elintarvikepakkauksissa tarvitaan myös suojakerros erottamaan ruoka ja mekaanisesti kierrätetty materiaali. Tämä kaikki edellyttää uudenalaista tuotteiden suunnittelua ja kulutusmallien kehittymistä", kertoo VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Nykytekniikoilla kuitumateriaalit ja muovi voidaan erottaa toisistaan, jolloin niistä voidaan valmistaa uusia tuotteita. Yksinkertaisia markkinoilla olevia ratkaisuja ovat suojaavat sisäpussit ja kartongista kevyesti irtoavat pinnoitteet. Näin saadaan vähennettyä hiilinieluja edellyttävien fossiilisen raaka-aineen käyttöä. Kulutuksen jalanjälki voidaan jopa puolittaa.

Jaa
Tiina NakariSetälä
Tiina Nakari-Setälä
Ali Harlin
Ali Harlin
Research Professor
Alina RuonalaLindgren
Alina Ruonala-Lindgren
Co-Creation Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.